EV "sạc ngày", phát triển tính toán giá trị giảm phát thải và phương pháp giao dịch / chia sẻ năng lượng

EV "sạc ngày", phát triển tính toán giá trị giảm phát thải và phương pháp giao dịch / chia sẻ năng lượng

     Chia sẻ năng lượng (Shinagawa-ku, Tokyo, Chủ tịch Naoki Sakai), một công ty khởi nghiệp liên quan đến năng lượng điện, mang lại giá trị giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2) bằng cách sạc xe điện (EV) vào ban ngày khi lượng năng lượng mặt trời tạo ra là cao.Phát triển phương pháp tính toán và giao dịch. Xem xét thực tế rằng việc sạc ngoài ban ngày có xu hướng làm tăng lượng khí thải CO2, chúng tôi sẽ thúc đẩy chuyển sang thời gian sạc vào ban ngày. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu thương mại hóa phương pháp được phát triển lần này.


     Một bằng sáng chế liên quan đã được lấy vào tháng Giêng. Giá trị giảm phát thải được tạo ra bằng cách tính phí vào ban ngày dự kiến ​​sẽ được giữ dưới dạng mã thông báo không thể thay thế (NFT) và được sử dụng trong các giao dịch.

    Zalo
    Hotline