EU ủng hộ phương thức di chuyển không phát thải với nguồn tài trợ hơn 424 triệu euro cho các dự án mới

EU ủng hộ phương thức di chuyển không phát thải với nguồn tài trợ hơn 424 triệu euro cho các dự án mới

  Ủy ban Châu Âu có kế hoạch hỗ trợ 42 dự án cơ sở hạ tầng nhiên liệu thay thế mới. Các dự án nhận được hơn 424 triệu euro từ EU bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau - từ các trạm tiếp nhiên liệu hydro cho đến điện khí hóa các sân bay.

  EU ủng hộ phương thức di chuyển không phát thải với nguồn tài trợ hơn 424 triệu euro cho các dự án mới

  Khoản tài trợ này xác nhận sự cống hiến của ủy ban cho các mục tiêu của Thỏa thuận xanh Châu Âu và sẽ được cung cấp thông qua Cơ sở hạ tầng nhiên liệu thay thế, một phần của Cơ sở kết nối châu Âu.

  Adina Vălean, Ủy viên Giao thông Vận tải, nêu bật những thành tựu trong việc tài trợ cho các dự án nhiên liệu thay thế trên khắp Châu Âu. Kể từ năm 2021, EU đã phân bổ hơn 1,3 tỷ euro thông qua AFIF cho các dự án dẫn đến việc triển khai 26.396 điểm sạc điện, 202 trạm tiếp nhiên liệu hydro và điện khí hóa 63 sân bay. Vălean thừa nhận rằng vòng đăng ký đã thành công, giải thích điều này là do mối quan tâm ngày càng tăng đối với cơ sở hạ tầng sạc điện và hydro.

  AFIF tài trợ cho việc triển khai cơ sở hạ tầng cung cấp nhiên liệu thay thế trên mạng lưới vận tải xuyên châu Âu của EU. Nguồn tài trợ từ giai đoạn thứ hai của AFIF, bao gồm năm 2024 và 2025, hỗ trợ các mục tiêu được quy định trong Quy định mới về Triển khai Cơ sở hạ tầng Nhiên liệu Thay thế và Quy định hàng hải và hàng hải của FuelEU của ReFuelEU.

  Một cuộc kêu gọi AFIF đang diễn ra cho các đề xuất dự án đang được mở để nhận đơn đăng ký, với 1 tỷ euro dành cho giai đoạn 2024-2025. Thời hạn đề xuất dự án đầu tiên là ngày 24 tháng 9 năm 2024. Để biết thông tin về tầm quan trọng của những phát triển này đối với ngành công nghiệp hydro, độc giả có thể khám phá thêm thông tin chi tiết từ nguồn.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:     https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:     https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline