EQT đề xuất mua lại nhà phát triển năng lượng tái tạo Thụy Điển OX2 với giá 1,5 tỷ USD

EQT đề xuất mua lại nhà phát triển năng lượng tái tạo Thụy Điển OX2 với giá 1,5 tỷ USD

  Thời gian chấp nhận ưu đãi sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 6 năm 2024 và kết thúc trước ngày 12 tháng 10.

  Giày sneaker và

  Ưu đãi này thể hiện mức phí bảo hiểm 43,4% so với giá đóng cửa của OX2 trên Nasdaq Stockholm vào ngày 10 tháng 5 năm 2024. Nhà cung cấp dịch vụ: Philip Steury Photography/Shutterstock.com.

  Công ty cổ phần tư nhân Thụy Điển EQT đã đưa ra đề nghị tiền mặt được đề xuất để mua lại nhà phát triển năng lượng tái tạo đồng nghiệp của Thụy Điển OX2.

  Giá thầu do quỹ EQT Cơ sở hạ tầng VI thực hiện thông qua Otello BidCo AB2, là mua tất cả cổ phiếu của OX2 với giá Skr60 (5,53 USD) mỗi cổ phiếu - tổng cộng là 16,35 tỷ Skr (1,51 tỷ USD).

  Ưu đãi này thể hiện mức phí bảo hiểm 43,4% so với giá đóng cửa của OX2 trên Nasdaq Stockholm vào ngày 10 tháng 5 năm 2024.

  Người sáng lập và cổ đông chính của OX2 với 45,6% cổ phần, Peas Industries, đã đồng ý mua lại. Thành công của cuộc đấu thầu phụ thuộc vào việc Otello BidCo nắm giữ hơn 50% cổ phần của OX2.

  Thời gian chấp nhận ưu đãi sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 6 năm 2024 và kết thúc trước ngày 12 tháng 10.

  Christoph Balzer của EQT Partners cho biết: “Để phát huy hết tiềm năng của OX2, chúng tôi tin rằng nó sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển đổi sang mô hình kinh doanh bền vững, lâu dài hơn và trở thành nhà phát triển năng lượng tái tạo tích hợp và chủ sở hữu tài sản.

  “EQT rất phù hợp để hợp tác với công ty trong giai đoạn tiếp theo này, cung cấp nguồn vốn cần thiết và kiến ​​thức chuyên môn sâu về ngành để đẩy nhanh hành trình tăng trưởng của công ty.”

  Giám đốc điều hành Peas Industries, Johan Ihrfelt, cho biết: “Với tư cách là người sáng lập và cổ đông chính của OX2, chúng tôi tin rằng để đưa tầm nhìn của mình đi xa hơn nữa, công ty sẽ có vị thế tốt dưới quyền sở hữu của EQT khi có vẻ như nó sẽ thực hiện giai đoạn phát triển tiếp theo.

  “Với kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng của EQT trong việc mua lại và quản lý các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cùng với thành tích đã được chứng minh trong việc điều hướng các quá trình chuyển đổi sử dụng nhiều vốn, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng EQT sẽ đóng vai trò là đối tác lý tưởng để hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của OX2. .”

  Được thành lập vào năm 2004, OX2 đã phát triển như một nền tảng năng lượng tái tạo. Nó có danh mục dự án bao gồm đầy đủ các công nghệ tái tạo, bao gồm cả gió trên bờ và ngoài khơi, lưu trữ năng lượng mặt trời và năng lượng.

  Với trụ sở chính tại Stockholm, công ty đã củng cố vị thế là nhà phát triển điện gió trên bờ hàng đầu châu Âu. Nó hoạt động tại 11 thị trường châu Âu tính đến năm 2023 và đã mở rộng sang Úc.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline