ENGIE đã phê duyệt FID cho đường ống hydro mosaHYc mới giữa Pháp và Đức

ENGIE đã phê duyệt FID cho đường ống hydro mosaHYc mới giữa Pháp và Đức

  ENGIE đã phê duyệt FID cho đường ống hydro mosaHYc mới giữa Pháp và Đức
    Ngày 15 tháng 4 năm 2024 Nhóm biên tập CREOS Deutschland, engie, grtgaz
  GRTgaz, một công ty của Pháp thuộc tập đoàn ENGIE và đối tác Đức CREOS Deutschland đã phê duyệt Quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho dự án mosaHYc, bao gồm việc xây dựng đường ống vận chuyển hydro mới dài 90 km giữa Pháp và Đức, với tổng vốn đầu tư khoảng 110 triệu euro.

  GRTgaz, sẽ đóng góp khoảng 40 triệu euro từ tiền túi của mình, sẽ chịu trách nhiệm về đoạn đường ống khí đốt của Pháp, dài 50 km (trong đó 45 km đường ống hiện có, sẽ được chuyển đổi thành H2), sẽ kết nối các thành phố Saint Avold, Carling và Bouzonville, ở Moselle, khu vực thuộc vùng Grand Est của Pháp sẽ chịu trách nhiệm về khoảng 40 km còn lại, từ biên giới Pháp sẽ đến các thị trấn Perl và Völklingen, ở Saarland. .

  Khách hàng đầu tiên của đường ống hydro mới sẽ là nhà máy thép mà RoheisenGessellscha Saar SHS (Stahl Holding Saar – nhóm SHS) vận hành ở Dillingen, Saarland, nơi quy trình nhằm xác định các nhà cung cấp H2 tiềm năng đã được bắt đầu.

  Nghị quyết FID cho dự án này, ENGIE giải thích trong một ghi chú, cho phép bắt đầu quá trình ủy quyền, sau đó sẽ là công việc chuyển đổi các đường ống hiện có và xây dựng các đoạn sẽ phải được xây dựng lại từ đầu. Cơ sở hạ tầng dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027.

  Cécile Prévieu, Phó Chủ tịch Điều hành của ENGIE, nhận xét: “Dự án mosaHYc có giá trị chiến lược vì nó liên quan đến kết nối Pháp-Đức đầu tiên dành riêng cho hydro, một trong những phần của mạng lưới đường ống hydro ở Châu Âu trong tương lai”. “Công việc này sẽ góp phần phát triển thị trường H2 tái tạo và ít carbon ở cấp độ lục địa, đồng thời đạt được mục tiêu của chúng tôi là có một hệ thống đường ống dành riêng cho việc vận chuyển hydro kéo dài ít nhất 700 km vào năm 2030”.

  Zalo
  Hotline