Eco Wave Power  đăng ký cổ phiếu hủy niêm yết

Eco Wave Power  đăng ký cổ phiếu hủy niêm yết

  Eco Wave Power  đăng ký cổ phiếu hủy niêm yết

  Eco Wave Power to apply for stocks delisting
  Nhà phát triển sẽ chuyển sự chú ý đến việc niêm yết gần đây trên Thị trường vốn Nasdaq ở Mỹ

  Eco Wave Power đã thông báo rằng họ sẽ nộp đơn xin hủy niêm yết khỏi Thị trường tăng trưởng phía Bắc đầu tiên của Nasdaq khi chuyển sự chú ý đến việc niêm yết gần đây của mình trên Thị trường vốn Nasdaq ở Mỹ.

  Đơn xin hủy niêm yết chính thức sẽ được nộp cho Nasdaq First North không sớm hơn ba tháng kể từ hôm nay.

  Khi đưa ra quyết định hủy niêm yết cổ phiếu phổ thông của công ty, ban giám đốc đã xem xét tính thanh khoản cao hơn của chứng khoán trên Nasdaq US so với Nasdaq First North cũng như mong muốn tất cả cổ phiếu của công ty được giao dịch trên một sàn giao dịch chứng khoán chính, Eco Wave Power cho biết.

  Hội đồng quản trị đã chọn tập trung vào việc phát triển ở thị trường Mỹ, nơi Eco Wave Power đã giao dịch Cổ phiếu lưu ký của Mỹ (ADS) kể từ tháng 7 năm 2021, công ty cho biết thêm.

  EWP cũng nói rằng họ nhắc nhở các cổ đông của mình rằng họ có thể chuyển đổi cổ phiếu phổ thông của mình thành ADS được niêm yết trên Thị trường vốn Nasdaq.

  Công ty cũng đã đạt được thỏa thuận với Ngân hàng New York Mellon, cơ quan lưu ký ADS, để cho phép tất cả các cổ đông trên Nasdaq First North chuyển đổi cổ phiếu của họ sang ADS miễn phí, trong 90 ngày kể từ ngày gửi ứng dụng của nó bị hủy niêm yết đối với Nasdaq First North.

  Để thực hiện việc chuyển đổi như vậy, các cổ đông phải liên hệ với cơ quan lưu chiểu của ADS trong khi thông tin thêm về việc hủy niêm yết sẽ được cung cấp sau khi quy trình hủy niêm yết chính thức được bắt đầu với Nasdaq First North, EWP cho biết.

  Zalo
  Hotline