Dự án điện gió nổi ngoài khơi Đài Loan 1,2 GW đang được tiến hành

Dự án điện gió nổi ngoài khơi Đài Loan 1,2 GW đang được tiến hành

  Dự án gió ngoài khơi Huan Ya do Taiya Renewable Energy phát triển đã nhận được phê duyệt sơ bộ về Đánh giá tác động môi trường (EIA).

  Giày sneaker và

  Nguồn: Năng lượng tái tạo Taiya, LinkedIn

  Dự án gió ngoài khơi Huan Ya sẽ nằm ngoài khơi thị trấn Zhunan, thị trấn Houlong và thị trấn Tongxiao ở huyện Miaoli, Đài Loan.

  Diện tích bề mặt của trang trại gió là khoảng 74,08 km2, khoảng cách gần bờ nhất là khoảng 27,5 km và độ sâu của nước là từ 50 đến 85 mét.

  Trang trại gió được quy hoạch sử dụng tua-bin gió nổi. Số lượng tuabin gió tối đa dự kiến ​​là 71 và tổng công suất lắp đặt tối đa của trang trại gió là 1.200 MW.

  Taiya Renewable Energy cũng đang phát triển dự án gió ngoài khơi Huanyang ở Đài Loan cùng với EDF Renewables.

  Dự án 440 MW này  đã được trao thầu  trong Vòng 3-1 Phát triển Vùng gió ngoài khơi vào tháng 12 năm 2022, với năm kết nối lưới điện vào năm 2027.

  Trang trại gió Huan-Yang được đề xuất xây dựng ngoài khơi bờ biển của quận Changhua, ở độ sâu nước từ 15 đến 45 mét.

  Zalo
  Hotline