Dự án chạy bằng năng lượng gió “OffsH2ore” sản xuất hydro từ nước biển

Dự án chạy bằng năng lượng gió “OffsH2ore” sản xuất hydro từ nước biển

  Các nhà nghiên cứu tại Viện Franhoufer về Hệ thống Năng lượng Mặt trời (ISE) đang nghiên cứu một phương pháp tạo ra hydro trực tiếp từ nước biển mà không cần đến nhà máy khử muối hoặc công nghệ tương tự. Thay vào đó, nước được khử muối bằng nhiệt dư từ máy điện phân.

  offsh2ore-trang trại gió-cung-cấp-dự-án-sản-xuất-hydro-từ-nước-biển

  Nhà máy hydro mới được tối ưu hóa cho hoạt động ngoài khơi và được kết nối với một trang trại gió 500 MW để cung cấp năng lượng xanh cho máy điện phân màng trao đổi proton (PEM) và hệ thống nén khí hydro được tạo ra để có thể vận chuyển vào đất liền.

   

  Người ta ước tính rằng nền tảng này sẽ có thể sản xuất tới 50.000 tấn hydro xanh mỗi năm.

  Hydro thu được được làm khô, tinh chế, sau đó được nén và gửi bằng đường ống đến một tàu vận tải có thể chở 400 tấn hydro vào đất liền. Không bị ràng buộc vào một đường ống cố định mang lại sự linh hoạt tối đa về vị trí.

   

  Marius Holst, điều phối viên dự án giải thích, “Sản xuất hydro ngoài khơi mang đến cơ hội bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị ở cấp quốc gia đồng thời tách rời việc mở rộng năng lượng gió ngoài khơi và mở rộng lưới điện.”

  Chi phí sản xuất hydro tăng và số giờ sạc đầy giảm khi công suất gió thấp hơn. Ví dụ: một trang trại gió có công suất 490 MW dẫn đến chi phí sản xuất hydro là €6,37 ($10,63)/kg và số giờ đầy tải là khoảng 4.225 h/a. Do công suất gió thấp hơn, hệ thống điện phân 500 MW quá khổ và không thể hoạt động ở mức tải định mức nữa.

  Tập đoàn đã làm việc trong dự án bao gồm Fraunhofer ISE, PNE AG với tư cách là điều phối viên dự án, SILICA Verfahrenstechnik GmbH, KONGSTEIN GmbH và Wystrach GmbH.

  Zalo
  Hotline