Dominion Energy Utah bắt đầu pha trộn hydro

Dominion Energy Utah bắt đầu pha trộn hydro

  Dominion Energy Utah bt đầu pha trn hydro.

  Dominion Energy Utah (DEU) đã ra mt hn hp hydro Delta, Utah như mt phn ca d án đang din ra nhm khám phá các cơ hi mà loi nhiên liu không phát thi carbon này mang li.  

  Hydrogen là mt ngun năng lượng sch mi ni có tim năng to ln. Nó có th được s dng để sưởi m nhà và các tòa nhà, sn xut đin và vn chuyn nhiên liu tt c đều có lượng khí thi ít hoc bng không. Khi kết hp vi khí t nhiên, hydro có th được vn chuyn qua cơ s h tng hin có và được s dng trong các thiết b và dng c đã s dng khí t nhiên.

  Dominion Energy đang sm đầu tư vào hydro, khám phá cách nó có th giúp đạt được mc phát thi ròng bng 0 vào năm 2050, đồng thi giúp kh cacbon cho các ngành công nghip khác như vn ti, sn xut và phát đin.  

  Pha trn trong các đường ng ca Delta là bước tiếp theo ca d án ThermH 2   do Dominion Energy Utah thí đim. Giai đon đầu tiên tp trung vào vic pha trn hydro trong Hc vin đào to ca công ty để xác nhn nghiên cu hydro hin có.

  Hn hp hydro 5% đã được th nghim trong gn mt năm, cho thy rng hydro an toàn, tương thích vi các thiết b gia dng hin ti và hu ích trong vic gim lượng khí thi t các thiết b s dng khí t nhiên đã đốt sch.

   

  Ông Judd Cook, Phó Ch tch kiêm Tng Giám đốc H thng Phân phi Gas Min Tây cho biết:

  Vic khi công d án này rt thú v đối vi Dominion Energy Utah.

  “Chúng tôi luôn tìm cách gim lượng khí thi trong khi vn cung cp dch v đáng tin cy, giá c phi chăng và an toàn mà khách hàng mong đợi chúng tôi. D án này cung cp mt cơ hi để làm điu đó.      

  Pha trộn ở Delta sẽ diễn ra trong khoảng thời gian nhiều năm để củng cố những phát hiện từ Học viện đào tạo và sẽ giúp DEU đạt được mục tiêu chuẩn bị toàn bộ hệ thống phân phối của mình để sẵn sàng pha trộn vào năm 2030. Pha trộn lên đến 5% sẽ được giới thiệu đến thành phố cũng như các thị trấn xung quanh Oasis, Hinkley và Deseret, phục vụ khoảng 1800 khách hàng.

  Dự án sẽ bắt đầu với hydro xám và sẽ nâng cấp lên hydro xanh vào cuối năm nay. Trong quá trình thực hiện dự án, phần lớn hydro được pha trộn sẽ là hydro xanh được tạo ra từ năng lượng tái tạo.

  Dự án này chỉ là một trong nhiều cách mà công ty tập trung vào việc đạt được các mục tiêu bền vững và giảm lượng khí thải vì lợi ích của khách hàng, chất lượng không khí và môi trường. Dominion Energy cam kết đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và đã giảm 38% lượng khí thải mêtan từ các hoạt động khí đốt của mình kể từ năm 2010. 

  Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về  hydro  hoặc về dự án cụ thể ở  Delta  bằng cách truy cập  dominionenergy.com . 

  Zalo
  Hotline