Doanh thu của Engie giảm mạnh 25% xuống còn 22 tỷ euro trong quý 1 năm 2024

Doanh thu của Engie giảm mạnh 25% xuống còn 22 tỷ euro trong quý 1 năm 2024

  EBITDA của công ty trong kỳ là 5,4 tỷ euro, giảm 0,1% trên cơ sở gộp và giảm 0,7% trên cơ sở hữu cơ.

  Giày sneaker và

  Quang cảnh bên ngoài trụ sở Engie ở Paris La Defense, Pháp. Tín dụng: HJBC/Shutterstock.com.

  Công ty tiện ích Engie của Pháp đã báo cáo tổng doanh thu là 22 tỷ euro trong quý đầu tiên của năm 2024, giảm 24,6% so với 29,2 tỷ euro một năm trước đó.

  Bộ phận Bán hàng và Quản lý Năng lượng Toàn cầu (GEMS) của Engie, nơi quản lý danh mục năng lượng đa dạng, báo cáo doanh thu giảm 31,6%, xuống còn 9,02 tỷ euro so với 13,2 tỷ euro của năm trước.

  Doanh thu bán lẻ của công ty cũng giảm đáng kể 26,6% từ 7,35 tỷ euro xuống còn 5,4 tỷ euro.

  Doanh thu của Engie từ các giải pháp năng lượng đã giảm 16,3% xuống còn 2,8 tỷ euro từ mức 3,4 tỷ euro của năm trước.

  Lĩnh vực năng lượng tái tạo cũng chứng kiến ​​doanh thu giảm 2,2% xuống còn 1,52 tỷ euro từ mức 1,55 tỷ euro một năm trước đó.

  Đóng góp của bộ phận mạng cũng giảm 3,9% xuống còn 2,04 tỷ euro từ 2,12 tỷ euro.

  Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) của công ty trong kỳ là 5,4 tỷ euro, giảm 0,1% trên cơ sở gộp và giảm 0,7% trên cơ sở hữu cơ.

  Loại trừ hạt nhân, EBITDA đứng ở mức 4,8 tỷ euro, giảm 1,2% trên cơ sở gộp và 1,9% trên cơ sở hữu cơ.

  Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) (không bao gồm hạt nhân) cũng giảm 3,2% xuống 3,7 tỷ euro từ 3,8 tỷ euro.

  Đóng góp EBIT từ năng lượng tái tạo tăng 11,5% lên 712 triệu euro và đóng góp EBIT của thế hệ linh hoạt tăng 17,6% lên 637 triệu euro.

  Giải pháp Năng lượng chứng kiến ​​mức đóng góp EBIT tăng 5,7% lên 219 triệu euro. Đóng góp EBIT của bộ phận hạt nhân tăng 18,7% lên 461 triệu euro.

  Giám đốc điều hành Engie Catherine MacGregor cho biết: “Engie đã có một khởi đầu xuất sắc cho đến năm 2024 với EBIT không bao gồm hạt nhân là 3,7 tỷ euro, gần như bằng mức của năm trước bất chấp bối cảnh thị trường có giá thấp hơn và biến động. Hiệu suất mạnh mẽ này một lần nữa phản ánh sức mạnh của mô hình tích hợp cũng như khả năng thích ứng của chúng tôi với môi trường thị trường đang chuyển động nhanh chóng.

  “Trong quý đầu tiên, chúng tôi tiếp tục triển khai kế hoạch chiến lược với 7GW công suất năng lượng tái tạo đang được xây dựng, giúp chúng tôi đi đúng hướng trong việc duy trì tốc độ 4GW công suất bổ sung hàng năm cho đến năm 2025. Chúng tôi đã củng cố dấu ấn của mình ở châu Âu trong lĩnh vực biomethane, và chúng tôi đã bắt đầu vận hành thương mại đơn vị lưu trữ pin lớn nhất ở Mỹ Latinh.

  “Chúng tôi tự tin nhắc lại hướng dẫn của mình cho cả năm 2024. Quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra tốt đẹp và thực sự, và Engie quyết tâm đóng góp cho quá trình đó mỗi ngày với niềm tin rằng nó có thể có giá cả phải chăng và đáng mong đợi.”

  Công ty đã duy trì hướng dẫn của mình trong cả năm và dự kiến ​​tỷ trọng nhóm thu nhập định kỳ ròng của mình sẽ nằm trong khoảng từ 4,2 tỷ euro đến 4,8 tỷ euro, với EBIT không bao gồm hạt nhân sẽ nằm trong khoảng từ 7,5 tỷ euro đến 8,5 tỷ euro.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline