Doanh nghiệp điện lớn, kết quả quý 3, rõ gánh nặng nhiên liệu / 9 doanh nghiệp dự kiến ​​thâm hụt cuối kỳ

Doanh nghiệp điện lớn, kết quả quý 3, rõ gánh nặng nhiên liệu / 9 doanh nghiệp dự kiến ​​thâm hụt cuối kỳ

    Doanh nghiệp điện lớn, kết quả quý 3, rõ gánh nặng nhiên liệu / 9 doanh nghiệp dự kiến ​​thâm hụt cuối kỳ

    Kết quả tài chính hợp nhất quý 3 (tháng 4 đến tháng 12) năm 2022 của 10 công ty điện lực lớn đã được công bố. Chín công ty, ngoại trừ Shikoku, nơi hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân gia tăng, chìm trong sắc đỏ do giá nhiên liệu và điện bán buôn tăng vọt cũng như đồng yên yếu. Năm công ty ở Hokkaido, Tokyo, Kansai, Shikoku và Okinawa đã tăng doanh số bán lẻ điện so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù số liệu lãi lỗ cả năm cho năm tài chính 2022 đã lần lượt được điều chỉnh tăng lên, nhưng 9 công ty, ngoại trừ Chubu, dự kiến ​​sẽ chìm trong sắc đỏ cả ở mức hiện tại và cuối kỳ.

    Zalo
    Hotline