Định giá carbon “Luật thúc đẩy GX” cũng được Nội các thông qua / Dự luật đệ trình phát hành trái phiếu chính phủ mới

Định giá carbon “Luật thúc đẩy GX” cũng được Nội các thông qua / Dự luật đệ trình phát hành trái phiếu chính phủ mới

    Định giá carbon “Luật thúc đẩy GX” cũng được Nội các thông qua / Dự luật đệ trình phát hành trái phiếu chính phủ mới

    Vào ngày 10, chính phủ đã đưa ra quyết định nội các về một dự luật sẽ đóng vai trò là điều kiện tiên quyết để phát hành trái phiếu chính phủ mới "Trái phiếu chuyển đổi kinh tế GX (trái phiếu chuyển đổi cấu trúc kinh tế loại tăng trưởng khử cacbon)". Trong bài báo, đề cương về "thuế carbon (thuê nhiên liệu hóa thạch)" và "giao dịch phát thải" định giá carbon (định giá carbon), sẽ là nguồn mua lại của trái phiếu chuyển đổi nền kinh tế GX, cũng được viết. Dự luật sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào cùng ngày, nhằm mục đích ban hành vào khoảng tháng Tư. Ngoài việc nuôi dưỡng công nghệ khử cacbon bằng số tiền huy động được từ trái phiếu chính phủ mới, chúng tôi sẽ chỉ ra gánh nặng phát thải cacbon trong tương lai và khuyến khích thế giới công nghiệp chuyển sang GX trước thời hạn.

    Zalo
    Hotline