Điện mới theo đà tăng giá / Kế hoạch mới để phục hồi cạnh tranh điện áp thấp, các biện pháp để đảm bảo lợi nhuận

Điện mới theo đà tăng giá / Kế hoạch mới để phục hồi cạnh tranh điện áp thấp, các biện pháp để đảm bảo lợi nhuận

    Điện mới theo đà tăng giá / Kế hoạch mới để phục hồi cạnh tranh điện áp thấp, các biện pháp để đảm bảo lợi nhuận


    Trong khi các công ty điện lực lớn lần lượt nộp đơn xin tăng giá quy định điện áp thấp, thì các công ty điện lực mới cũng bắt đầu làm theo từ đầu tháng này. Tỷ lệ quy định của các công ty điện lực lớn, đặt giới hạn trên cho việc điều chỉnh chi phí nhiên liệu, hiện là mức thấp nhất trong mỗi khu vực, nhưng nếu việc tăng giá được thực hiện, các công ty điện lực mới sẽ dễ dàng thách thức sự cạnh tranh về giá hơn. Các công ty điện lực mới đang đưa ra các kế hoạch tỷ lệ với mục đích đạt được cả lợi nhuận và thu hút khách hàng.

    Zalo
    Hotline