Điện lực Tohoku hoàn tất thủ tục phê duyệt Onagawa số 2 / Tiếp thu quy định an toàn, tiến tới tái khởi động

Điện lực Tohoku hoàn tất thủ tục phê duyệt Onagawa số 2 / Tiếp thu quy định an toàn, tiến tới tái khởi động

    Điện lực Tohoku hoàn tất thủ tục phê duyệt Onagawa số 2 / Tiếp thu quy định an toàn, tiến tới tái khởi động

    Vào ngày 15, Điện lực Tohoku đã nhận được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý hạt nhân để thay đổi các quy định an toàn cho các cơ sở lò phản ứng hạt nhân quy định hệ thống quản lý trong trường hợp xảy ra tai nạn tại Tổ máy số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Onagawa. Với điều này, các thủ tục phê duyệt của ủy ban điều tiết cần thiết cho việc khởi động lại lò phản ứng Onagawa số 2 đã được hoàn thành. Tohoku Electric Power có kế hoạch hoàn thành các biện pháp an toàn vào tháng 11 năm nay và tiếp tục phát điện vào tháng 2 năm sau.

    Zalo
    Hotline