Điện khí hóa trong tương lai: Dự báo tăng trưởng ngành điện phân

Điện khí hóa trong tương lai: Dự báo tăng trưởng ngành điện phân

  Điện khí hóa trong tương lai: Dự báo tăng trưởng ngành điện phân

  Máy điện phân là thiết bị sử dụng điện để tách nước (H2O) thành các nguyên tố cấu thành, hydro (H2) và oxy (O2), thông qua một quá trình gọi là điện phân nước. Máy điện phân đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hydro xanh, chất mang năng lượng sạch và bền vững.

  Image preview

  Ứng dụng và sử dụng:

  Sản xuất hydro xanh: Máy điện phân là công nghệ chính được sử dụng để sản xuất hydro từ các nguồn tái tạo, chẳng hạn như năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.

  Lưu trữ năng lượng và cân bằng lưới điện: Hydro được sản xuất bằng máy điện phân có thể được lưu trữ và sử dụng để tạo ra điện khi các nguồn năng lượng tái tạo không liên tục.

  Quy trình công nghiệp: Hydro được sản xuất bằng máy điện phân có thể được sử dụng làm nguyên liệu trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như sản xuất hóa chất, tinh chế và sản xuất thép.

  Tính di động và vận chuyển: Hydro được sản xuất bằng máy điện phân có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho xe điện chạy bằng pin nhiên liệu, cung cấp giải pháp vận chuyển không phát thải.

  Tính bền vững: Khi được cung cấp năng lượng bằng các nguồn năng lượng tái tạo, máy điện phân tạo ra hydro xanh, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline