diễn đàn Năng lượng tái tạo và tương lai của Hokkaido và Nhật Bản Hướng tới Hội nghị Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường G7 Sapporo

diễn đàn Năng lượng tái tạo và tương lai của Hokkaido và Nhật Bản Hướng tới Hội nghị Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường G7 Sapporo

    Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái, người ta đã đồng ý "khử cacbon toàn bộ hoặc hầu hết ngành điện vào năm 2035." Đạt được thỏa thuận này sẽ đòi hỏi phải mở rộng nhanh chóng năng lượng tái tạo. Lần này, Hokkaido, nơi sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng liên quan cho Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima vào tháng 5, là một kho tàng tài nguyên năng lượng tự nhiên. Trước cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 15 và 16 tháng 4, chúng tôi đã thông báo về khả năng và kỳ vọng mở rộng từ Hokkaido, đồng thời, chúng tôi đã tổ chức các cuộc thảo luận để đẩy nhanh việc giới thiệu.

     

     

    Zalo
    Hotline