Đâu là hình thức mua sắm bộ nguồn hiệu quả?

Đâu là hình thức mua sắm bộ nguồn hiệu quả?

  Đâu là hình thức mua sắm bộ nguồn hiệu quả?

  ◆Giao dịch cùng thị trường cho “Lượng điện trong ngày” và “Khả năng điều chỉnh cung cầu”
  Một thị trường điện mới được hình dung bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng đã được đưa ra. Kilowatt giờ (thị trường giao ngay) và kilowatt delta (thị trường điều chỉnh cung và cầu), được vận hành riêng biệt cho đến nay, sẽ được ký hợp đồng đồng thời một ngày trước khi cung và cầu thực tế.

  Một đơn đặt hàng xứng đáng thực sự được thực hiện bởi công ty phát điện đấu thầu với chi phí khởi động. Mục đích là để phân phối các nguồn điện một cách ổn định và hiệu quả ngay cả với sự không chắc chắn ngày càng tăng do việc đưa vào sử dụng một lượng lớn năng lượng tái tạo. Các cuộc thảo luận sẽ được tóm tắt sau mùa xuân này và một mô phỏng thực tế sẽ được tiến hành để xác định mức độ ảnh hưởng mà việc thành lập thị trường mới sẽ có. Công ty dự định quyết định có nên giới thiệu hệ thống hay không dựa trên hiệu quả chi phí.

  Zalo
  Hotline