Daiwa Energy bắt đầu vận hành nguồn năng lượng mặt trời FIT 500kW với "pin lưu trữ + chuyển tiếp FIP"

Daiwa Energy bắt đầu vận hành nguồn năng lượng mặt trời FIT 500kW với "pin lưu trữ + chuyển tiếp FIP"

  Daiwa Energy (Thành phố Osaka) và Viện nghiên cứu Mitsubishi (MRI) của Tập đoàn Daiwa House sẽ lắp đặt pin lưu trữ tại nhà máy điện mặt trời "DREAM Solar Chiba Sakura" của Daiwa Energy ở Thành phố Sakura, tỉnh Chiba, vào ngày 1 tháng 4. Các hoạt động chung đã bắt đầu. Nó đã được công bố vào ngày 3 tháng 4.

  (Nguồn: Daiwa Energy và MRI chung phát hành)

  Pin lưu trữ mới được lắp đặt
  (Nguồn: Daiwa Energy và MRI chung phát hành)

  DREAM Solar Chiba Sakura là nhà máy điện mặt trời bắt đầu vận hành vào tháng 10 năm 2020, với công suất tấm pin năng lượng mặt trời là 518,1kW và công suất nối lưới là 333kW. Nó đã được chứng nhận theo hệ thống Biểu giá nạp điện (FIT) và đơn giá mua là 14 yên/kWh.

  (Nguồn: Daiwa Energy và MRI chung phát hành)

  Kế hoạch kinh doanh
  (Nguồn: Daiwa Energy và MRI đồng phát hành)

  Hai công ty đã xem xét việc cùng nhau vận hành pin lưu trữ tại nhà máy điện từ tháng 6 năm 2023. Nhà máy điện đã được chuyển sang phương thức cấp điện cao cấp (FIP), một pin lưu trữ mới đã được lắp đặt và một hệ thống được xây dựng để vận hành chung kết hợp với dịch vụ lập kế hoạch vận hành năng lượng phân tán của MRI "Hoạt động MERSOL".

  Pin lưu trữ mới lắp đặt có công suất 100kW, công suất 193,5kWh. Mục đích là tối đa hóa thu nhập vận hành của toàn bộ nhà máy điện thông qua hoạt động tối ưu của pin lưu trữ. Giá trị điện năng và môi trường tạo ra sẽ được điều chỉnh và giao dịch trên thị trường thông qua UPDATER (Phường Setagaya, Tokyo).

  Daiwa Energy sẽ chịu trách nhiệm bảo trì và vận hành nhà máy điện, bao gồm cả pin lưu trữ mới được lắp đặt và quản lý tài sản. Thông qua Hoạt động MERSOL, MRI sử dụng các thuật toán dự đoán và tối ưu hóa độc quyền để cung cấp kế hoạch vận hành pin lưu trữ tối ưu nhằm tối đa hóa doanh thu của nhà máy điện.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline