Đài Loan xác nhận kết quả đấu giá điện gió ngoài khơi

Đài Loan xác nhận kết quả đấu giá điện gió ngoài khơi

  Đài Loan xác nhận kết quả đấu giá điện gió ngoài khơi
  Bảy dự án, tổng cộng 3GW, đã được phân bổ công suất

  Bộ Kinh tế Đài Loan (MOEA) đã chính thức công bố kết quả của vòng đầu tiên của cuộc đấu giá điện gió ngoài khơi Giai đoạn 3 Phát triển Vùng của đất nước.

  Tổng công suất 3000MW đã được trao cho bảy dự án liên quan đến tổng cộng tám nhà phát triển.

  Các trang trại gió được phân bổ nằm ở Miaoli, Taichung và ngoài khơi Changhua.

  Hai trong số các dự án có ngày vận hành thương mại vào năm 2026 – dự án Haiding 2 công suất 600MW đang được phát triển bởi Corio và trang trại gió ngoài khơi Haixia công suất 300MW của Tập đoàn Skyborn và Lealea.

  Năm dự án còn lại đều sẽ đến hạn vào năm 2027. Copenhagen Infrastructure Partners đang phát triển dự án Fengmiao 500MW, với Canwind 500MW do NPI đứng đầu.

  Ngoài ra, Formosa 4 495MW đang được phát triển bởi SRE, trong khi EDF và Taiya đã hợp tác để tạo ra trang trại gió Huanyang 440MW, trong khi Skyborn cũng đứng sau dự án Datian 165MW.

  Zalo
  Hotline