Đại hội Nichijiren / Hiroya Ueno được bổ nhiệm làm chủ tịch mới, mở đường sửa đổi Đạo luật Kiến trúc sư và tư cách thành viên bắt buộc

Đại hội Nichijiren / Hiroya Ueno được bổ nhiệm làm chủ tịch mới, mở đường sửa đổi Đạo luật Kiến trúc sư và tư cách thành viên bắt buộc

  Vào ngày 25, Liên đoàn các Hiệp hội Doanh nghiệp Kiến trúc Nhật Bản (Nichijiren) đã tổ chức đại hội thường kỳ năm 2024 tại khách sạn Ginza Tobu ở Chuo-ku, Tokyo và tân chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiroya Ueno (Kyoto (Chủ tịch Hiệp hội Tỉnh) của Công ty Kiến trúc) đã được bổ nhiệm.

  Chủ tịch mới Ueno bày tỏ nguyện vọng của mình: `` Việc sửa đổi Đạo luật Kinh doanh (Đạo luật Kiến trúc) và tư cách thành viên bắt buộc là những biểu ngữ lớn mà tôi muốn mở đường.'' (Ảnh)

  Ông Hiroya Ueno

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline