Công Ty TNHH Điện Lực Nguyên Tử Dạy Đào Tạo Bên Ngoài/Quản Lý Dự Án Về Ngừng Vận Hành

Công Ty TNHH Điện Lực Nguyên Tử Dạy Đào Tạo Bên Ngoài/Quản Lý Dự Án Về Ngừng Vận Hành

  ◆Khóa học “Học tập có hệ thống” được mở để đáp ứng nhu cầu

  Bài giảng của GS. Okamoto

  Công ty Điện lực Nguyên tử Nhật Bản đã mở “Khóa học quản lý dự án ngừng hoạt động cơ sở hạt nhân” như một khóa đào tạo mở cho những người bên ngoài từ năm tài chính này. Mời các giảng viên quen thuộc với việc ngừng hoạt động trong và ngoài công ty để giải thích chuyên môn của họ về quản lý dự án. Việc hiểu rõ khái niệm đảm bảo an toàn, chi tiết xây dựng theo giai đoạn ngừng hoạt động, nguy cơ chậm trễ của quy trình, v.v., sẽ hữu ích cho việc thực hiện ngừng hoạt động suôn sẻ. Bài giảng được tổ chức vào tháng 7 có sự tham gia của 16 người, trong đó có bài giảng của Giáo sư Takashi Okamoto của Trường Cao học thuộc Đại học Tokyo.

   

  Zalo
  Hotline