Cơ quan Năng lượng quyết định bãi bỏ các BU thông thường vào khoảng tháng 6

Cơ quan Năng lượng quyết định bãi bỏ các BU thông thường vào khoảng tháng 6

    Cơ quan Năng lượng quyết định bãi bỏ các BU thông thường vào khoảng tháng 6

     Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng đã bắt đầu xem xét cụ thể về việc bãi bỏ dự phòng liên tục (BU) tại một cuộc họp chuyên gia vào ngày 1. Trong khi theo dõi tiến độ của các nỗ lực không phân biệt đối xử trong và ngoài nước, đề xuất quyết định có nên bãi bỏ hệ thống vào khoảng tháng 6 hay không và áp dụng lại hệ thống này nếu doanh số bán buôn hợp lý giảm. Các biện pháp cũng sẽ được thực hiện để giải quyết vấn đề bán lại số tiền đã mua của BU cho thị trường giao ngay.

    Zalo
    Hotline