Chứng chỉ công nghệ quản lý xây dựng / 490.000 trợ lý kỹ sư hạng nhất ra đời, với việc sửa đổi hệ thống vào năm 2009

Chứng chỉ công nghệ quản lý xây dựng / 490.000 trợ lý kỹ sư hạng nhất ra đời, với việc sửa đổi hệ thống vào năm 2009

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Chứng chỉ công nghệ quản lý xây dựng / 490.000 trợ lý kỹ sư hạng nhất ra đời, với việc sửa đổi hệ thống vào năm 2009

  Năm 2021, 49.092 người ở lớp 1 và 79,047 người ở lớp 2 được cấp chứng chỉ công nghệ quản lý xây dựng dựa trên Đạo luật kinh doanh xây dựng. Trở thành người đầu tiên đạt chứng chỉ kỹ sư trợ lý mới được thành lập theo Luật Kinh doanh sửa đổi có hiệu lực vào tháng 4 năm 2009. Kỹ sư trưởng của trợ lý kỹ sư hạng nhất được bố trí là trợ lý kỹ sư giám sát, và nếu kỹ sư toàn thời gian được phân công phụ trách công trường thì kỹ sư giám sát có thể kiêm nhiệm hai công trường. Dựa trên thực tế là bài kiểm tra 1 lớp 1 có thể được thực hiện bất kể số năm kinh nghiệm làm việc, 9410 người chỉ làm bài kiểm tra này.


  Chứng chỉ kỹ thuật là một bài kiểm tra để đạt được chứng chỉ quốc gia "kỹ sư quản lý xây dựng", người có thể trở thành kỹ sư giám sát hoặc kỹ sư trưởng. Trong năm tài chính 2009, số người vượt qua bài kiểm tra thứ hai sau khi đạt được "kỹ sư" là 27.237 người ở lớp một và 35.046 người ở lớp thứ hai. Chứng chỉ kỹ sư trợ lý được trao cho những người đã vượt qua kỳ kiểm tra đầu tiên.


  Số lượng bài thi vào lớp 1 là 104.252 người (năm trước là 94.276) và bài thi lần 2 là 60.487 (64.703). Bài thi đầu tiên của lớp 2 là 136,851 (99,666), và lần 2 là 70,992 (57,146). Do ảnh hưởng của loại coronavirus mới, nó dường như là một phản ứng đối với việc thực hiện các biện pháp như hủy bỏ bài kiểm tra học kỳ đầu tiên của kỳ kiểm tra khoa lớp hai vào năm 2008. Số lượng các bài kiểm tra cấp độ 2 là cao nhất kể từ năm 1989.


  Số lượng nữ sinh thi vào cả lớp 1 và lớp 2 ngày càng nhiều. Tỷ lệ nữ trong số những người dự thi đầu tiên là 4,7% (4,1%) cho lớp một và 9,7% (9,1%) cho lớp hai. Tỷ lệ nữ vượt qua bài kiểm tra thứ hai là 6,3% (5,7%) đối với lớp một và 9,2% (9,7%) đối với lớp hai. Số phụ nữ đỗ thủ khoa đợt 2 là 3379 em, cao kỷ lục.


  Số người thi cho bài kiểm tra đầu tiên đầu tiên là kỹ thuật dân dụng 5233 xây dựng 1709 điện 889 làm ống 1035 viễn thông 281, cảnh quan 193 ▽ máy xây dựng 70 người.

  Zalo
  Hotline