Chubu Electric Power xem xét hoạt động kinh doanh mới tại Thái Lan / Thỏa thuận với Tổng công ty phân phối và bán lẻ điện

Chubu Electric Power xem xét hoạt động kinh doanh mới tại Thái Lan / Thỏa thuận với Tổng công ty phân phối và bán lẻ điện

    ▷Chubu Electric Power Co., Ltd.


     đã thông báo vào ngày 19 rằng họ đã ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Điện lực Tỉnh của Thái Lan (PEA), đơn vị xử lý hoạt động kinh doanh phân phối và bán lẻ điện, để phát triển các hoạt động kinh doanh mới. Hai công ty cũng đã ký một thỏa thuận vào năm 2019 và đã thúc đẩy trao đổi kỹ thuật liên quan đến vận hành nâng cao hệ thống phân phối và vận hành lưới điện siêu nhỏ. Phát triển điều này, chúng tôi sẽ cùng nhau xem xét các doanh nghiệp mới nhằm đáp ứng nhu cầu (DR) và sử dụng dữ liệu điện năng. Chubu Electric Power sẽ hỗ trợ quá trình khử cacbon khi xem xét tình hình năng lượng của Thái Lan.

    Zalo
    Hotline