Chính quyền Biden-Harris khởi động chương trình trị giá 28 triệu đô la để thúc đẩy thủy điện cho năng lượng sạch

Chính quyền Biden-Harris khởi động chương trình trị giá 28 triệu đô la để thúc đẩy thủy điện cho năng lượng sạch

  Chính quyền Biden-Harris khởi động chương trình trị giá 28 triệu đô la để thúc đẩy thủy điện cho năng lượng sạch
  Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng Tài trợ sẽ hỗ trợ các công nghệ mới để kích hoạt tăng trưởng thủy điện, mở rộng lưu trữ năng lượng và giảm tác động môi trường

  WASHINGTON, D.C. - Chính quyền Biden-Harris, thông qua Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE), hôm nay đã khởi động hơn 28 triệu đô la từ Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng cho các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) sẽ thúc đẩy và bảo tồn thủy điện như một nguồn quan trọng của năng lượng sạch. Thông báo Ý định (NOI) này sẽ cung cấp ba cơ hội tài trợ vào mùa thu này để hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và triển khai thủy điện, bao gồm cả thủy điện tích trữ có bơm, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi trên lưới điện. Công nghệ thủy điện rất quan trọng để đạt được các mục tiêu của Chính quyền Biden về ngành điện không có carbon vào năm 2035 và nền kinh tế không phát thải ròng vào năm 2050.

  Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Jennifer M. Granholm cho biết: “Trong hơn một thế kỷ, thủy điện đã cung cấp năng lượng sạch, rẻ và đáng tin cậy cho các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ. “Nguồn tài trợ từ Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng của Tổng thống Biden sẽ đảm bảo rằng thủy điện tiếp tục đóng một vai trò lớn trong tương lai năng lượng sạch của chúng tôi như trong quá khứ của chúng tôi.”

  Các cơ hội tài trợ sẽ hỗ trợ thử nghiệm các công nghệ tiên tiến, phương pháp tiếp cận phát triển hoặc kỹ thuật xây dựng để giảm thời gian, chi phí hoặc rủi ro liên quan đến phát triển thủy điện tích nước và thủy điện tích năng; tiến hành các nghiên cứu để tiếp tục phát triển và triển khai dự án thủy điện tích nước được phép sử dụng; và tìm kiếm thông tin chi tiết của các bên liên quan để cung cấp thông tin cho nghiên cứu thủy điện. Các hoạt động này hỗ trợ việc triển khai công nghệ thủy điện mới, tiếp tục phát triển dự án thủy điện tích trữ có bơm và nỗ lực để hiểu rõ hơn những thách thức mà ngành công nghiệp phải đối mặt để giúp đạt được các mục tiêu năng lượng sạch của quốc gia.

  Thủy điện hiện chiếm 31,5% sản lượng điện tái tạo của Hoa Kỳ và khoảng 6,3% tổng sản lượng điện của Hoa Kỳ. Báo cáo Tầm nhìn Thủy điện của DOE cho thấy công suất thủy điện của Hoa Kỳ có thể tăng gần 50% vào năm 2050. Thủy điện tích trữ có bơm chiếm 93% năng lượng lưu trữ quy mô tiện ích của Hoa Kỳ, giúp đảm bảo có điện bất cứ khi nào các hộ gia đình và doanh nghiệp cần.

  Các cơ hội tài trợ được đề xuất sẽ:

  Khuyến khích tăng trưởng bền vững thủy điện và các công nghệ thủy điện tích năng để hỗ trợ quá trình khử cacbon trong hệ thống điện, bao gồm các công nghệ trang bị thêm cho các đập không sử dụng năng lượng. Để mở rộng tính đa dạng, công bằng, hòa nhập và khả năng tiếp cận, cơ hội này dự kiến ​​sẽ bao gồm một khu vực chủ đề tìm kiếm các dự án R&D từ các đơn vị chưa tham gia nhiều với DOE trong quá khứ. (Số tiền tài trợ được đề xuất: 14,5 triệu đô la)
  Mở rộng thủy điện tích trữ có bơm để cung cấp khả năng lưu trữ năng lượng dài hạn và hỗ trợ tăng cường tích hợp năng lượng tái tạo biến đổi trên lưới điện. (Số tiền tài trợ đề xuất: 10 triệu đô la)
  Hỗ trợ nỗ lực của các bên liên quan để hiểu các vấn đề cấp cộng đồng ảnh hưởng đến công nghệ và cải tiến thủy điện, với mục tiêu cung cấp thông tin về nhu cầu R&D thủy điện hiện tại và tương lai. (Số tiền tài trợ được đề xuất: 4 triệu đô la)

  Zalo
  Hotline