Chín trường trong đó có Viện Công nghệ Kanazawa tiến hành nghiên cứu/triển khai chung cho các quan chức chính quyền địa phương để phát triển nguồn nhân lực bảo vệ cầu

Chín trường trong đó có Viện Công nghệ Kanazawa tiến hành nghiên cứu/triển khai chung cho các quan chức chính quyền địa phương để phát triển nguồn nhân lực bảo vệ cầu

    Viện Công nghệ Kanazawa đã bắt đầu nghiên cứu chung nhằm xây dựng chương trình và hệ thống phát triển nguồn nhân lực cho nhân viên chính quyền địa phương, nhằm mục đích bảo trì và quản lý lâu dài các cây cầu. Nó đã được công bố vào ngày 12. Mục đích là phát triển một nền tảng giáo dục kỹ thuật số để phát triển nguồn nhân lực có khả năng duy trì và quản lý chiến lược, cũng như một hệ thống có thể hợp lý hóa việc bảo trì và quản lý vào cuối năm tài chính 2027. Trường đại học cho biết kết quả nghiên cứu cũng có thể được áp dụng cho cơ sở hạ tầng năng lượng điện.

    Nghiên cứu này là một phần của Chương trình Sáng tạo Đổi mới Chiến lược (SIP) của Văn phòng Nội các. Được dẫn dắt bởi Giáo sư Shinichi Miyazato của Viện Công nghệ Kanazawa, tổng cộng chín trường đại học và cao đẳng công nghệ, bao gồm Đại học Kanazawa và Đại học Fukui, đang cùng nhau hợp tác trong dự án này.

    Zalo
    Hotline