Chiến lược kinh tế tích cực với thiên nhiên của Nhật Bản: Lộ trình tăng trưởng bền vững

Chiến lược kinh tế tích cực với thiên nhiên của Nhật Bản: Lộ trình tăng trưởng bền vững

  Đến năm 2050, Nhật Bản dự định phát triển các chiến lược đổi mới nhằm giảm lượng CO2 trong khí quyển trên toàn cầu xuống mức “Vượt mốc 0”. Lộ trình tăng trưởng bền vững của đất nước bao gồm một chiến lược hiệu quả tích cực với thiên nhiên nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

  thiên nhiên tích cực nhật bản

  Vào tháng 12 năm 2022, tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP15), các đại biểu đã thông qua Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal, vạch ra các mục tiêu toàn cầu cho năm 2030. 

  Nội các của Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt Chiến lược đa dạng sinh học quốc gia 2023-2030 vào tháng 3 năm 2023 để thực hiện cam kết quốc tế mới của mình. Chiến lược chuyển đổi sang nền kinh tế tích cực với thiên nhiên sau đó đã được vạch ra với quyết định tập thể của các bộ sau:

  • Bộ Môi trường
  • Bộ Nông Lâm Thủy sản
  • Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp
  • Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch

  Triển khai chiến lược tích cực về thiên nhiên của Nhật Bản

  Nhật Bản đặt mục tiêu ưu tiên bảo tồn thiên nhiên và nâng cao các chính sách kinh tế của mình để chuyển sang một tương lai khử cacbon một cách suôn sẻ. Ở đây, chúng tôi đã tóm tắt và giải thích những điểm quan trọng trong kế hoạch chiến lược do Bộ Môi trường Nhật Bản đề xuất. 

  1. Quản lý tích cực về bản chất

  Chiến lược nhấn mạnh sự cần thiết của các công ty để chuyển sang quản lý theo hướng tích cực tự nhiên. Kế hoạch tập trung vào việc tích hợp các phương pháp bảo tồn thiên nhiên vào quá trình tạo ra giá trị của chúng. Điều này được kỳ vọng sẽ mở ra những con đường thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mới từ vốn tự nhiên. 

  Nỗ lực bảo tồn và phục hồi : Thực hiện các biện pháp bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái, như rừng, vùng đất ngập nước và môi trường biển, để tăng cường đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái.

  Quản lý tài nguyên bền vững : Thúc đẩy các hoạt động bền vững trong khai thác tài nguyên, nông nghiệp, thủy sản và các lĩnh vực khác để giảm thiểu tác động tiêu cực đến thiên nhiên.

  Thông cáo báo chí của Bộ Môi trường, trực thuộc Chính phủ Nhật Bản đã làm sáng tỏ tầm quan trọng của vốn tự nhiên để đạt được kết quả mong muốn. 

  Hình ảnh công trình phục hồi rừng ở Nhật Bản.

  Giày sneaker và

  Báo cáo giải thích rằng các công ty riêng lẻ phải coi  vốn tự nhiên  là trọng yếu xét về cả rủi ro và cơ hội để các hoạt động kinh doanh chuyển sang quản lý tích cực theo bản chất. Sau đó, các nhà đầu tư sẽ phân tích thị trường để đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty xử lý vốn tự nhiên. Dựa trên hiệu suất này, quá trình tạo ra giá trị tiếp theo sẽ được xác định. 

  Nói một cách đơn giản, quá trình chuyển đổi mở rộng sang một xã hội nơi người tiêu dùng và thị trường đánh giá nỗ lực của các công ty. Trong quản lý NP, cải cách dòng tiền liên quan đến nỗ lực hợp tác giữa chính phủ, người dân và việc đánh giá tính chất tổng hợp.

  2. Tối đa hóa cơ hội kinh doanh

  Kế hoạch tìm cách nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng cách tiết lộ TNFD (Lực lượng đặc nhiệm về tiết lộ tài chính liên quan đến tự nhiên) và các thông tin khác, ứng phó với rủi ro với mục đích tiết lộ. Cách tiếp cận này nhằm mục đích nâng cao khả năng phục hồi và tính bền vững của công ty, điều mà thị trường và xã hội sẽ đánh giá. Do đó, điều này sẽ thu hút vốn tư nhân và nâng cao giá trị doanh nghiệp. 

  Bộ Môi trường (MoE) đã cân nhắc nhiều cơ hội kinh doanh khác nhau và quy mô thị trường của chúng. Họ có kế hoạch tạo ra cơ hội thông qua các phương pháp tiếp cận bền vững, chẳng hạn như khử cacbon, tái chế tài nguyên và tận dụng vốn tự nhiên.

  Một ví dụ là áp dụng công nghệ nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường. Nó sẽ giúp thực hiện các kỹ thuật cho ăn hỗn hợp và hiệu quả. Quy mô thị trường của doanh nghiệp này ước tính vào khoảng 86,4 tỷ yên mỗi năm. 

  3. Hỗ trợ từ Chính phủ 

  Các Bộ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các doanh nghiệp lồng ghép việc bảo tồn vốn tự nhiên vào hoạt động của mình. Chính phủ Nhật Bản đã vạch ra các sáng kiến ​​sau: 

  • Vượt xa các sáng kiến ​​về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). Nó liên quan đến việc bảo tồn vốn tự nhiên cho cả sự bền vững kinh tế và xã hội.
  • Thúc đẩy việc đánh giá giá trị của các sáng kiến ​​thông qua Đạo luật Xúc tiến các hoạt động xúc tiến đa dạng sinh học. Nâng cấp các công nghệ liên quan đến vật liệu thay thế, mô phỏng sinh học...
  • Thực hiện các sáng kiến ​​của chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi sang nền kinh tế tích cực với thiên nhiên. Tập trung vào bảo tồn đa dạng sinh học và các sáng kiến ​​tín dụng carbon
  • Khuyến khích các công ty giảm thiểu lượng khí thải carbon và tối đa hóa nỗ lực của họ đối với thiên nhiên

  4. Phát triển cơ sở hạ tầng xanh 

  Chiến lược thân thiện với thiên nhiên của Nhật Bản cũng tập trung đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng xanh nhằm nâng cao môi trường sống tự nhiên như công viên đô thị, mái nhà xanh và vỉa hè thấm nước.  

  Xác định và phát triển OCEM- Theo chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng xanh, một số vùng đất tư nhân cụ thể được chứng nhận là địa điểm có Biện pháp bảo tồn dựa trên khu vực hiệu quả khác (OECM). Ở Nhật Bản, các địa điểm đa dạng bao gồm satochi-satoyama, sinh cảnh, rừng bảo tồn và không gian xanh trong các thành phố và nhà máy. OCEM khuyến khích nỗ lực của các công ty và những người khác, vượt ra ngoài các khu vực được bảo vệ.

  Phát triển cơ sở hạ tầng xanh đảm bảo khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Quan trọng nhất, nó sẽ giúp tạo ra tín dụng carbon mạnh mẽ. 

  Động lực Tài chính Xanh của Nhật Bản: Tăng cường đầu tư bền vững

  MoE đã vạch ra các hướng dẫn về tài chính xanh nhằm thúc đẩy công bố thông tin dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như TCFD (Lực lượng đặc nhiệm về công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu) và ISSB (Ủy ban tiêu chuẩn bền vững quốc tế), đồng thời thúc đẩy đầu tư tài chính khu vực cho quá trình khử cacbon tại địa phương.

  Biểu đồ: Dữ liệu do Bộ Môi trường công bố cho thấy nguồn vốn trong nước dành cho tăng trưởng bền vững ở Nhật Bản.

  Giày sneaker và

  Nhật Bản ước tính  đầu tư khử cacbon là 150 nghìn tỷ yên trong 10 năm tới  để củng cố nguồn tài chính xanh trong nước. Quyết định này sẽ tiếp tục hạn chế các nguồn vốn trong và ngoài nước hướng tới các mục tiêu khử cacbon của Nhật Bản. 

  Sự gia tăng mạnh mẽ trong việc phát hành trái phiếu xanh giúp củng cố nguồn tài chính cho một xã hội bền vững. Mặc dù việc sử dụng quỹ đã được đa dạng hóa trong những năm qua, năng lượng tái tạo và bảo tồn năng lượng vẫn chiếm ưu thế trong hầu hết các khoản phân bổ.

  Tuy nhiên, gần đây, việc cấp vốn cho các lĩnh vực ngoài giảm nhẹ biến đổi khí hậu như bảo tồn đa dạng sinh học và tái chế tài nguyên mới chỉ bắt đầu.Tăng cường tín dụng J thông qua nền kinh tế tích cực với thiên nhiên 

  Theo báo cáo phương tiện truyền thông, Nhật Bản hình dung, 

  “Việc chuyển đổi sang nền kinh tế “tích cực với thiên nhiên” bao gồm các lĩnh vực như tín dụng carbon và đa dạng sinh học có thể tạo ra cho Nhật Bản 47 nghìn tỷ yên (309,7 tỷ USD) cơ hội kinh doanh mới hàng năm vào năm 2030.”

  Giống như các quốc gia khác cam kết đạt mức 0% và tham gia  giao dịch tín chỉ carbon  , Nhật Bản cũng tham gia tích cực. Chính phủ cấp giấy chứng nhận tín chỉ carbon, được gọi là tín dụng J. Chúng có thể được mua ở Nhật Bản để bù đắp lượng carbon. Tăng cường tín dụng J là một cách để thúc đẩy nền kinh tế tích cực về thiên nhiên. 

  • Chiến lược này nhằm mục đích thúc đẩy việc sử dụng và tạo ra J-Credits lâm nghiệp. Nó chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và vai trò của nó trong việc bảo tồn đa dạng sinh học của Nhật Bản. 
  • J-Credits cung cấp dịch vụ giảm hoặc loại bỏ GHG trong nước, có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả chương trình mua bán khí thải tự nguyện GX-League
  • Họ quảng bá hệ thống Tín dụng J-Blue về các dự án carbon xanh nhằm cô lập carbon trong hệ sinh thái đại dương.

  Nhu cầu tín dụng J tăng vào năm 2024

  Báo cáo từ offsel.net:

  Theo dữ liệu của Hệ thống J-Credit năm 2024, số lượng dự án J-Credit đã đăng ký đạt mức cao kỷ lục là 1.081. Ngoài ra, lượng giảm phát thải CO2 được chứng nhận là 9,36 triệu t-CO2.

  Giày sneaker và

  Nguồn: OFFSEL.net

  Nhật Bản cũng có ý định tham gia vào các hệ thống tín dụng đa dạng sinh học quốc tế để đáp ứng nhu cầu từ các ngành công nghiệp toàn cầu xử lý các nguồn tài nguyên ngoài phạm vi quốc gia của mình. 

  Hơn nữa, họ đã tích cực tham gia với Vương quốc Anh và Pháp trong Ban cố vấn quốc tế về Tín dụng đa dạng sinh học để thảo luận về các mục tiêu tương lai về tín dụng đa dạng sinh học và các chính sách bù đắp cho quốc gia. 

  Từ những thông tin và báo cáo chi tiết, có vẻ như Nhật Bản có một tương lai tươi sáng trong việc tạo ra một nền kinh tế thiên nhiên tích cực.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline