Cấp tín dụng từ Cơ chế tín dụng chung giữa Mông Cổ và Nhật Bản

Cấp tín dụng từ Cơ chế tín dụng chung giữa Mông Cổ và Nhật Bản

  Cấp tín dụng từ Cơ chế tín dụng chung giữa Mông Cổ và Nhật Bản
  Vào ngày 8 tháng 2, Ủy ban hỗn hợp về Cơ chế tín dụng chung (JCM) giữa Mông Cổ và Nhật Bản đã quyết định thông báo cho mỗi bên về số lượng tín dụng sẽ được cấp cho dự án dưới đây. Dự án được hỗ trợ bởi Chương trình tài trợ cho các dự án mô hình JCM của Bộ Môi trường, Nhật Bản (MOEJ). Dựa trên đóng góp cho dự án, Chính phủ Nhật Bản (GoJ) sẽ thu được 21.251 tấn tín dụng.

  Tên dự án Thời gian giám sát Số lượng tín dụng được thông báo sẽ được cấp (tCO2eq)
  Số tiền mà GoJ sẽ thu được
  Lắp đặt nhà máy điện mặt trời 12,7 MW để cung cấp điện ở ngoại ô Ulaanbaatar
  01 thg 6, 2018 -

  31 tháng 12 năm 2020

  (31 tháng) 35.419 21.251
  Về Cơ chế Tín dụng Chung:

  Nhật Bản sẽ thiết lập và thực hiện Cơ chế tín nhiệm chung (JCM) để đánh giá định lượng những đóng góp của Nhật Bản đối với việc giảm và loại bỏ khí nhà kính đạt được thông qua việc phổ biến, trong số những người khác, các công nghệ, sản phẩm, hệ thống, dịch vụ và cơ sở hạ tầng khử cacbon hàng đầu cũng như thông qua việc thực hiện các biện pháp ở các nước đang phát triển và các nước khác, và để sử dụng những đóng góp đó nhằm đạt được NDC của Nhật Bản. Bằng cách đó, thông qua hợp tác công-tư, Nhật Bản đặt mục tiêu đảm bảo cắt giảm và loại bỏ phát thải tích lũy ở mức xấp xỉ 100 triệu t-CO2 vào năm tài chính 2030. Nhật Bản sẽ tính toán một cách thích hợp các khoản tín dụng có được để đạt được NDC của mình.

  Hiện tại, có 17 quốc gia đối tác bao gồm Mông Cổ, Bangladesh, Ethiopia, Kenya, Maldives, Việt Nam, CHDCND Lào, Indonesia, Costa Rica, Palau, Campuchia, Mexico, Saudi Arabia, Chile, Myanmar, Thái Lan và Philippines.

  Thực hiện Điều 6 sau COP26 - Bộ Môi trường, Nhật Bản

  Tại COP26, Quy tắc cho Điều 6 (các cơ chế thị trường) của Thỏa thuận Paris đã được ký kết, mở đường cho việc sử dụng các cơ chế thị trường để giảm phát thải toàn cầu.

  Dẫn đầu các cuộc đàm phán Điều 6 và là người đi đầu với kinh nghiệm của JCM, Nhật Bản sẽ thực hiện ba hành động sau đây để đóng góp vào quá trình khử cacbon toàn cầu.

  Mở rộng các quốc gia đối tác của JCM và tăng cường phát triển và thực hiện dự án với sự hợp tác của các tổ chức quốc tế;

  Mở rộng quy mô JCM bằng cách huy động thêm nguồn tài chính tư nhân; và

  Đóng góp vào quá trình vận hành toàn cầu của các cơ chế thị trường.

  Zalo
  Hotline