[Cân nhắc về cơ sở hạ tầng] Tình trạng lãng phí dẫn đến năng lượng / Phỏng vấn Shuichi Takizawa của Machine Guns

[Cân nhắc về cơ sở hạ tầng] Tình trạng lãng phí dẫn đến năng lượng / Phỏng vấn Shuichi Takizawa của Machine Guns

  ◆Quan tâm đến cùng một nguồn tài nguyên quý giá/khử cacbon


   Ông Shuichi Takizawa của bộ đôi hài kịch Machine Guns bắt đầu thu gom rác để kiếm sống và hiện đăng thông tin về rác trên Twitter. Nó hiện là một tài khoản phổ biến với hơn 160.000 người theo dõi. Anh ấy đang mở rộng phạm vi hoạt động của mình, chẳng hạn như được Bộ Môi trường bổ nhiệm làm "Đại sứ quan hệ công chúng bền vững". Anh ấy cũng quan tâm đến các vấn đề năng lượng từ góc độ chất thải cũng là một nguồn tài nguyên quý giá và nói rằng anh ấy muốn tìm hiểu và phổ biến năng lượng tái tạo như năng lượng địa nhiệt trong tương lai.

  Ông Shuichi Takizawa
   

  Zalo
  Hotline