Campuchia bán 15 triệu tấn tín chỉ carbon REDD+

Campuchia bán 15 triệu tấn tín chỉ carbon REDD+

  Campuchia bán 15 triệu tấn tín chỉ carbon REDD+

  Cambodia redd+ carbon credits
  Tại cuộc thảo luận về chấm dứt nạn phá rừng của COP27, Campuchia đã đồng ý ký hợp đồng với các công ty quốc tế mua khoảng 15 triệu tấn Giảm phát thải đã được xác minh (VER) hoặc tín chỉ carbon từ các dự án REDD+ mang tính bước ngoặt của đất nước.

  Thông báo từ Campuchia cho thấy sự hợp tác mang tính đột phá giữa chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng địa phương và các công ty lớn nhằm chấm dứt nạn phá rừng. Nó đại diện cho một cách hiệu quả để giải quyết nạn phá rừng trong khi thúc đẩy đầu tư cho phát triển bền vững.

  Bộ Môi trường của Chính phủ Hoàng gia sẽ ký thỏa thuận với một nhóm các tập đoàn hàng đầu sẽ mua tín chỉ carbon từ ba trong số các dự án REDD+ của Campuchia do Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã và Liên minh Động vật Hoang dã phát triển.

  Campuchia, REDD+ và Tín chỉ các-bon
  Phá rừng và suy thoái rừng là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra khủng hoảng khí hậu, chiếm khoảng 10% đến 12% tổng lượng khí thải. Và sẽ không thể đạt được mục tiêu ấm lên 1,5°C mà không chấm dứt phát thải do mất rừng vào năm 2030.

  Hội nghị các bên (COP) của Liên hợp quốc đã tạo ra khuôn khổ REDD+. Nó đề cập đến Giảm Phát thải từ Phá rừng và Suy thoái Rừng, với vai trò bảo tồn, quản lý rừng bền vững và nâng cao trữ lượng các-bon rừng ở các nước đang phát triển.
  REDD+ là một chiến lược giảm thiểu biến đổi khí hậu cho phép các cộng đồng và chính phủ nhận được các khoản thanh toán từ thị trường carbon tự nguyện cho việc giảm phát thải đạt được thông qua các dự án bảo vệ rừng. Các dự án này giải quyết các thủ phạm chính của nạn phá rừng.

  Các dự án REDD+ cho phép các bên liên quan nhận được giá trị từ việc bảo vệ và bảo tồn đất rừng của họ. Và chính phủ Campuchia nhận thấy REDD+ và các khoản tín dụng carbon mà các dự án tạo ra có liên quan đến mục tiêu của họ.

  Theo Bộ trưởng Bộ Môi trường của đất nước, Tiến sĩ Say Samal, REDD+ dựa trên dự án là một phần thiết yếu trong chiến lược của Campuchia nhằm đạt được những đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Cơ chế này cũng đảm bảo rằng các cộng đồng có đủ nguồn lực để thực hiện các dự án.

  Ông cũng nói rằng:

  “Các khoản tiền được tạo ra từ việc bán VER giúp Bộ Môi trường Campuchia ban hành các chính sách hiệu quả hỗ trợ các nỗ lực của đất nước chúng tôi nhằm giảm nạn phá rừng, bao gồm cả quá trình chuyển đổi của chúng tôi sang chương trình REDD+ có thẩm quyền lồng ghép. Vào thời điểm mà thế giới đang đấu tranh để đáp ứng các cam kết được ghi trong Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Glasgow về Rừng và Sử dụng đất, kinh nghiệm của Campuchia cho thấy REDD+ dựa trên dự án có thể giúp các quốc gia như chúng ta, những quốc gia sẵn sàng bảo tồn rừng của mình, đảm bảo an toàn ngay lập tức như thế nào. tài chính bền vững và quy mô lớn…”

  Bảo vệ rừng bằng tín chỉ carbon (VER)
  Bằng cách kết thúc các thỏa thuận, chính phủ Campuchia đã có được nguồn tài chính quan trọng để bảo vệ các khu rừng dễ bị tổn thương của mình. Nó sẽ giúp hỗ trợ các cộng đồng địa phương đang làm việc ở tuyến đầu để chấm dứt nạn phá rừng.

  Doanh thu từ tín dụng carbon REDD+ là một phần trong ưu đãi của Everland. Tháng 6 năm ngoái, công ty bảo tồn rừng đã tiết lộ “Kế hoạch Rừng” của họ. Đó là một kế hoạch hành động của Everland nhằm chấm dứt nạn phá rừng bằng cách phát triển tới 75 dự án REDD+ trên toàn thế giới.

  Đây là kế hoạch sẽ như thế nào đối với các dự án REDD+ cho đến năm 2030.


  Các dự án rừng dựa vào cộng đồng đó sẽ bảo vệ tổng cộng khoảng 50,5 triệu ha. Chúng chiếm 17% tình trạng phá rừng ở 15 quốc gia có rừng quan trọng, trong đó có Campuchia. Các quốc gia khác là Brazil, Indonesia, Papua New Guinea và Cộng hòa Dân chủ Congo.

  Chính phủ Campuchia đã chọn Everland để tiếp thị tín dụng carbon từ các dự án REDD+ của mình với các tập đoàn toàn cầu lớn làm bên mua. Đợt chào bán mang lại tổng giá thầu 15 triệu tấn giảm phát thải.

  Người mua là công ty sẽ sử dụng VER như một phần trong chiến lược của họ để bù đắp lượng khí thải không thể tránh khỏi. Đồng thời góp phần bảo vệ động vật hoang dã và phát triển cộng đồng.

  Tiền thu được từ việc bán tín chỉ carbon sẽ được sử dụng để:

  mở rộng quy mô các hoạt động tại chỗ trong bối cảnh dự án REDD+,
  tăng cường các thể chế tại địa phương và cộng đồng để quản lý việc chia sẻ doanh thu ở cấp cộng đồng,
  tăng khả năng tiếp cận việc làm, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng địa phương, và
  đảm bảo sự ổn định tài chính dài hạn của các dự án tại Campuchia.
  Nhân rộng các Chương trình REDD+ tại Campuchia
  Campuchia đã và đang mở rộng quy mô chương trình REDD+ bằng cách mở rộng danh mục các dự án. Điều này được thực hiện thông qua sự trợ giúp của các đối tác phát triển dự án lớn, bao gồm Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) và Liên minh động vật hoang dã.

  Bộ Môi trường đã triển khai ba dự án REDD+ kể từ năm 2016. Các dự án này nằm ở Keo Seima, Nam thảo quả và Prey Lang, có diện tích 1,27 triệu ha.

  Cho đến nay, các dự án đã nhận được khoảng 11,6 triệu đô la từ việc bán tín dụng carbon. Tất cả các khoản thu được đều được tái đầu tư vào việc bảo tồn môi trường hơn nữa.

  Bộ cũng đang chuẩn bị cho một bổ sung dự án REDD+ cuối cùng trên 1,19 triệu ha. Điều này sẽ nâng tổng diện tích dự án REDD+ lên hơn ⅓ các khu vực được bảo vệ của Campuchia.

  Với các chương trình này, Giám đốc điều hành của Liên minh Động vật Hoang dã Suwanna Gauntlett đã nhận xét tại cuộc thảo luận COP27:

  “Các dự án REDD+ của Campuchia tuân thủ các quy trình giám sát, đánh giá và xác minh độc lập nghiêm ngặt nhất. Chúng tạo ra các biện pháp giảm phát thải có chất lượng cao đã được xác minh để bảo vệ rừng, giảm phát thải và bảo vệ quần thể các loài có nguy cơ tuyệt chủng bên cạnh việc đảm bảo các dịch vụ và sinh kế cho các cộng đồng sống trong rừng…”

  Cô ấy cũng nói rằng những lợi ích đó chỉ cho các quốc gia có rừng thấy rằng họ có thể tìm kiếm sự tăng trưởng kinh tế đồng thời bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của đất nước họ.

  Zalo
  Hotline