Các nhà nghiên cứu xác định vai trò tối ưu của sinh khối trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Đức

Các nhà nghiên cứu xác định vai trò tối ưu của sinh khối trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Đức

  Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Sinh khối Đức (DBFZ) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Helmholtz (UFZ) đã xem xét vai trò của sinh khối trong quá trình chuyển đổi năng lượng quốc gia của Đức và thị trường mục tiêu ưu tiên cho các nguồn năng lượng sinh học. Những phát hiện của họ đã được trình bày trong dự án đã hoàn thành mang tên "SoBio—Kịch bản sử dụng sinh khối tối ưu cho năng lượng vào năm 2030 và 2050."


  Nghiên cứu cho thấy năng lượng sinh học đóng góp đáng kể vào việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của ngành vận tải, sưởi ấm và điện, đồng thời hài hòa với các nguồn năng lượng hóa thạch và tái tạo hiện có, sẽ tiếp tục là một lựa chọn phù hợp để cung cấp năng lượng trong các lĩnh vực khác nhau trong tương lai .
  Trong dự án "SoBio", được thực hiện cùng với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Helmholtz (UFZ), nhóm nghiên cứu Leipzig lần đầu tiên mô hình hóa tổng cộng 111 tùy chọn năng lượng sinh học khác nhau rất chi tiết trong các kịch bản.
  Các giải pháp năng lượng sinh học được xem xét để bù đắp phụ tải và cân bằng các năng lượng tái tạo biến động trong sản xuất điện.
  Ngoài ra, các công nghệ năng lượng sinh học có thể được sử dụng trong lĩnh vực sưởi ấm để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong ba lĩnh vực công nghiệp (nhiệt độ thấp, trung bình và cao), các tòa nhà (hộ gia đình tư nhân, thương mại và thương mại) và sưởi ấm khu vực, nghiên cứu cho thấy.
  Trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhiên liệu sinh học cũng đóng vai trò là một lựa chọn thực hiện trong sáu tiểu lĩnh vực vận tải đường bộ/hành khách, phương tiện thương mại, hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa và tàu biển.
  "Các kết quả mô hình hóa được phát triển trong dự án đã chỉ ra rằng sinh khối có lợi ích tối ưu về chi phí, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà điện khí hóa trực tiếp không thể thực hiện được hoặc chỉ có thể thực hiện được ở một mức độ hạn chế. Do đó, năng lượng sinh học vẫn không thể thiếu cho sự thành công của quá trình chuyển đổi năng lượng nếu đáng kể Tiến sĩ Kathleen Meisel, một nhà khoa học tại DBFZ cho biết, chi phí bổ sung không được chấp nhận thông qua việc sản xuất và nhập khẩu các nguồn năng lượng power-to-x.
  Theo mô hình BENOPT được sử dụng, trong lĩnh vực nhiệt, lượng sinh khối lớn nhất được sử dụng ở dạng dăm gỗ từ bã gỗ và miscanthus cho các ứng dụng công nghiệp nhiệt độ cao.
  Trong lĩnh vực điện, việc sử dụng khí sinh học từ phế thải và chất thải có thể lên men trong nước hoặc ngô, cũng như một lượng nhỏ gỗ phế thải trong các nhà máy CHP đốt củi thải để đáp ứng linh hoạt nhu cầu phụ tải là phương án hiệu quả nhất về chi phí. dài hạn.
  Trong lĩnh vực giao thông vận tải, vận tải đường bộ và đường sắt cần được điện khí hóa với chi phí tối ưu. Do đó, về lâu dài, sinh khối sẽ được sử dụng làm dầu hỏa sinh học trong giao thông hàng không và khí mêtan sinh học hóa lỏng trong vận chuyển.

  Zalo
  Hotline