Các giải pháp khí hậu tự nhiên giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Trung Quốc bởi Zhang Nannan, Học viện Khoa học Trung Quốc

Các giải pháp khí hậu tự nhiên giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Trung Quốc bởi Zhang Nannan, Học viện Khoa học Trung Quốc

  Các giải pháp khí hậu tự nhiên giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Trung Quốc
  bởi Zhang Nannan, Học viện Khoa học Trung Quốc

  Natural climate solutions help mitigate climate change in China
  Khả năng giảm thiểu trong lịch sử và tiềm năng NCS trong tương lai theo từng lộ trình NCS trên khắp các tỉnh của Trung Quốc. Các con số trên mỗi thanh trong số ba thanh cho mỗi tỉnh đại diện cho tổng lưu lượng (TgCO2e yr − 1) trong các giai đoạn 2000–2020, 2020–2030 và 2020–2060, tương ứng. AH, An Huy; BJ, Bắc Kinh; CQ, Trùng Khánh; FJ, Phúc Kiến: GD, Quảng Đông; GS, Cam Túc; GX, Quảng Tây; GZ, Quý Châu; HB1, Hà Bắc; HB2, Hồ Bắc; HLJ, Hắc Long Giang; HN1, Hải Nam; HN2, Hà Nam; HN3, Hồ Nam; IM, Nội Mông Cổ; JL, Cát Lâm; JS, Giang Tô; JX, Giang Tây; LN, Liêu Ninh; Nxb, Ninh Hạ; QH, Thanh Hải; SC, Tứ Xuyên; SD, Sơn Đông; SH, Thượng Hải; SX1, Thiểm Tây; SX2, Sơn Tây; TJ, Thiên Tân; XJ, Tân Cương; XZ, Xizang; YN, Vân Nam; ZJ, Chiết Giang. Bản đồ cơ sở từ Trung tâm Dữ liệu Khoa học Hệ thống Trái đất Quốc gia, Cơ sở Hạ tầng Khoa học và Công nghệ Quốc gia của Trung Quốc. Ảnh: Biến đổi khí hậu tự nhiên (2022). DOI: 10.1038 / s41558-022-01432-3


  Các giải pháp khí hậu tự nhiên (NCS), bao gồm các phương án quản lý đất đai khác nhau, là các phương pháp tiếp cận để giữ các-bon trong các bể chứa trên cạn và / hoặc giảm phát thải khí nhà kính (GHG). Chúng rất quan trọng trong việc làm chậm tốc độ ấm lên toàn cầu trong vài thập kỷ tới.

  Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Giáo sư Fu Bojie dẫn đầu từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Môi trường Sinh thái thuộc Viện Khoa học Trung Quốc hiện đã định lượng NCS của Trung Quốc và đóng góp của họ trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu. Kết quả được công bố trực tuyến trên tạp chí Nature Climate Change vào ngày 18 tháng 8.

  Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ tài liệu, kiểm kê lâm nghiệp, cơ sở dữ liệu công cộng và tài liệu chính sách để ước tính giảm thiểu khí hậu liên quan đến 16 lộ trình NCS của Trung Quốc, bao gồm bảo tồn, phục hồi và cải thiện quản lý các hệ sinh thái rừng, đồng cỏ, đất trồng trọt và đất ngập nước. Kết quả là: 0,6 Pg (hay 8% lượng khí thải CO2 công nghiệp) mỗi năm trong giai đoạn 2000–2020; 0,6 Pg (hoặc 6% lượng khí thải CO2 công nghiệp) mỗi năm cho giai đoạn 2020–2030; và tương đương 1,0 Pg CO2 (CO2e) mỗi năm cho giai đoạn 2020–2060.

  Nếu tính cả lượng khí thải carbon sau năm 2020 từ các hoạt động NCS trước đó, thì NCS của Trung Quốc sẽ đối trọng với 11–12% lượng khí thải CO2 công nghiệp vào năm 2030. Các nhà nghiên cứu cũng tính toán rằng 26–31%, 62–65% và 90–91% của các tiềm năng trong tương lai có thể đạt được ở các ngưỡng chi phí tương ứng là 10, 50 và 100 đô la Mỹ cho mỗi Mg CO2e.

  Tỷ lệ phát thải CO2 công nghiệp khiêm tốn của Trung Quốc có thể được cân bằng bởi NCS cho thấy việc chuyển đổi sử dụng năng lượng và áp dụng nhanh chóng công nghệ các-bon thấp là những ưu tiên cấp thiết để giảm thiểu khí hậu. Tuy nhiên, GS Fu chỉ ra rằng khi đạt được mức giảm mạnh lượng khí thải, tiềm năng của công nghệ tiếp tục thu hẹp và chi phí tiếp tục tăng. Vì lý do này, GS Fu nói rằng "tăng cường các giải pháp khí hậu tự nhiên sẽ đóng một vai trò quan trọng trong Đóng góp do quốc gia quyết định và tính trung lập của carbon."

  Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng các khu vực và tỉnh khác nhau có các lựa chọn NCS và tiềm năng giảm nhẹ khác nhau, do sự không đồng nhất của khu vực về điều kiện tự nhiên, đặc điểm hệ sinh thái và phương pháp quản lý. Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng để nhận ra tiềm năng tối đa của NCS cùng với các lợi ích chung của đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái, cần phải hình thành một chiến lược quản trị đa cấp nhằm nắm bắt sự khác biệt giữa các khu vực trong các lộ trình NCS khác nhau.

  GS Fu nói rằng việc nhận ra tiềm năng giảm thiểu tối đa của các hệ sinh thái trong tương lai phụ thuộc vào "quản lý đa đường đối với các khu vực đất rộng lớn." Ông cũng lưu ý rằng cần "nâng cấp toàn diện chiến lược quản lý hệ sinh thái của quốc gia".

  Để đạt được mục tiêu này, các nhà nghiên cứu cho rằng cần đảm bảo đầu tư tổng thể vào quản lý hệ sinh thái và nâng cao hiệu quả. Do hạn chế về tài nguyên thiên nhiên và vốn kinh tế, cần phải quy hoạch cẩn thận việc trồng rừng, bao bọc đồng cỏ và khai hoang đất ruộng để tránh tình trạng bành trướng một cách mù quáng. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ sinh thái hiện có và tìm kiếm các lộ trình quản lý đa dạng thông qua đổi mới công nghệ và đạt được sự hiệp lực.

  Zalo
  Hotline