Các công ty Singapore, Đan Mạch ràng buộc với vận chuyển không chứa carbon

Các công ty Singapore, Đan Mạch ràng buộc với vận chuyển không chứa carbon

  Các công ty Singapore, Đan Mạch ràng buộc với vận chuyển không chứa carbon

  Trung tâm Toàn cầu về khử cacbon trong Hàng hải (GCMD) có trụ sở tại Singapore và Trung tâm Maersk Mc-Kinney Moller về Vận chuyển Zero Carbon có trụ sở tại Copenhagen đã hợp tác ngày hôm nay để cung cấp thêm động lực cho chương trình khử cacbon của ngành vận tải biển.

  Hai cơ quan nghiên cứu cam kết hợp tác chiến lược lâu dài, được thúc đẩy bởi tầm nhìn chung nhằm thúc đẩy các mục tiêu khử cacbon của ngành hàng hải, vốn được đặt ra để chuyển đổi ngành.

  Điều này sẽ đạt được bằng cách chia sẻ kiến ​​thức và thực tiễn tốt nhất, với trọng tâm là phát triển các công nghệ carbon thấp và không và cung cấp các dự án thí điểm, có thể được triển khai dọc theo "hành lang xanh", các công ty cho biết.

  Cả hai trung tâm nghiên cứu đều được thành lập gần đây. GCMD bắt đầu vào tháng 8 năm 2021 sau khi nhận được tài trợ từ một số công ty tư nhân lớn trong ngành hàng hải, trong khi Trung tâm Maersk Mc-Kinney Moller về Vận chuyển Zero Carbon được thành lập vào năm 2020 và cũng đã nhận được tài trợ từ một số đối tác công ty.

  Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã kêu gọi ngành vận tải biển giảm lượng khí thải carbon ít nhất 40pc vào năm 2030 và tốt nhất là 70pc vào năm 2050, so với mức năm 2008.

  Zalo
  Hotline