Bureau Veritas ra mắt chương trình chứng nhận dành riêng cho hydro tái tạo

Bureau Veritas ra mắt chương trình chứng nhận dành riêng cho hydro tái tạo

  Bureau Veritas ra mắt chương trình chứng nhận dành riêng cho hydro tái tạo

  Bureau Veritas hydrogen certification
  Bureau Veritas ra mắt chương trình chứng nhận dành riêng cho hydro tái tạo.

  Hỗ trợ ngành để đảm bảo rằng hydro được sản xuất theo các phương pháp an toàn và bền vững, và từ các nguồn năng lượng tái tạo.

  Bureau Veritas đã phát triển một chương trình chứng nhận toàn diện cho hydro tái tạo, do đó hỗ trợ lĩnh vực năng lượng tái tạo đang phát triển và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng.

  Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng, việc tuân thủ và đảm bảo sản xuất, lưu trữ và phân phối năng lượng mới bền vững là những thách thức đặc biệt. Chương trình chứng nhận này là kết quả của nhu cầu từ cả nhà sản xuất hydro và bên mua đối với các tiêu chuẩn toàn diện phù hợp với thị trường hydro toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng.

  Nó cung cấp sự minh bạch để thúc đẩy đầu tư vào sản xuất và thương mại hóa hydro, mở đường cho việc đạt được sự đồng thuận toàn cầu liên quan đến các tiêu chuẩn và tuân thủ hydro.

  Joerg Gmeinbauer, Phó chủ tịch toàn cầu, Power & Utilities tại Bureau Veritas, nhận xét:

  Những người chơi năng lượng đã công bố kế hoạch cho các nhà máy hydro tái tạo sẽ sản xuất năng lượng trong phạm vi gigawatt.

  “Nhiều dự án trong số này sẽ cần chứng minh tính minh bạch và uy tín để đảm bảo nguồn tài chính trả trước cần thiết để bắt đầu xây dựng nhà máy. Đồng thời, các bên bao tiêu hydro trong tương lai muốn đảm bảo rằng họ sẽ có thể đáp ứng các kỳ vọng liên quan đến ESG, An toàn và phát thải khí nhà kính. Với việc ra mắt chương trình chứng nhận này, Bureau Veritas sẽ là cầu nối, mang lại sự minh bạch theo cả hai hướng cho tất cả các bên liên quan.”

  Một chương trình chứng nhận để mang lại lợi ích cho các nhà phát triển nhà máy và những người bao tiêu hydro

  Chương trình chứng nhận hydro tái tạo của Bureau Veritas sẽ hỗ trợ năng lực sản xuất hydro tái tạo được triển khai, có nguồn gốc từ quá trình điện phân nước sử dụng điện năng lượng tái tạo. Nó cũng cho phép các nhà phát triển các tài sản như vậy chứng minh khả năng cấp vốn cho dự án của họ với các bên mua và nhà đầu tư để có được nguồn tài trợ ở giai đoạn thiết kế ban đầu.

  Bureau Veritas sẽ thực hiện đánh giá tài sản sản xuất hydro tái tạo theo tiêu chí ESG, quy trình an toàn và phát thải khí nhà kính. Nó cũng sẽ đánh giá năng lượng tái tạo được sử dụng để cung cấp năng lượng cho máy điện phân. Giấy chứng nhận sẽ được cấp nếu tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng.

  Sau khi thiết bị đi vào hoạt động, Bureau Veritas sẽ thực hiện đánh giá xác minh “như đã xây dựng” tại chỗ đối với các tiêu chí của chương trình, dẫn đến chứng nhận cho nhà máy sản xuất hydro tái tạo đang hoạt động. Phạm vi đánh giá bao gồm việc sản xuất hydro thông qua quá trình điện phân, bao gồm cả việc lưu trữ hydro tại chỗ.

  Nó cũng bao gồm quy trình và an toàn lao động, và nó xác định các yêu cầu bền vững toàn diện như tác động môi trường và nguồn nước. Tính toán lượng khí thải carbon dựa trên phương pháp Đánh giá Vòng đời bao gồm lượng khí thải ngược dòng bắt nguồn từ nguồn gốc của quá trình khử muối điện và nước đang được sử dụng.

  Nhãn để đảm bảo rằng hydro được sản xuất theo các phương pháp an toàn và bền vững, và từ năng lượng tái tạo

  Bước cuối cùng sẽ là cấp nhãn sau khi xác minh lượng hydro do tài sản được chứng nhận tạo ra. Nhãn quy định rằng tài sản phải có lượng khí thải carbon dưới 2 kg CO2 tương đương trên mỗi kg hydro. Việc xác minh hàng quý về sản lượng hydro và đầu vào điện tái tạo sẽ được yêu cầu để duy trì nhãn.

  Bureau Veritas là công ty chủ chốt trong ngành năng lượng, có mặt ở tất cả các giai đoạn của chuỗi sản xuất năng lượng tái tạo và thay thế. Chương trình chứng nhận này phù hợp với cam kết của Bureau Veritas, thông qua BV Green Line, để cung cấp các dịch vụ và giải pháp giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, đồng thời hướng đến sự bền vững, đặc biệt là về tài nguyên và sản xuất.

  Sắp tới, Bureau Veritas đang có kế hoạch mở rộng chương trình vào cuối năm 2023 để bao gồm amoniac xanh và hydro các-bon thấp. Bằng cách phát triển chuyên môn toàn diện trong chuỗi giá trị hydro, Bureau Veritas sẵn sàng hỗ trợ toàn cầu quá trình khử cacbon trong tất cả các lĩnh vực vì lợi ích của con người và hành tinh.

  Zalo
  Hotline