Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi / Tính toán thử nghiệm chi phí đổi mới và sửa chữa các cơ sở cấp nước, yêu cầu 1,8 nghìn tỷ yên hàng năm trong vòng 30 năm tới

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi / Tính toán thử nghiệm chi phí đổi mới và sửa chữa các cơ sở cấp nước, yêu cầu 1,8 nghìn tỷ yên hàng năm trong vòng 30 năm tới

  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi / Tính toán thử nghiệm chi phí đổi mới và sửa chữa các cơ sở cấp nước, yêu cầu 1,8 nghìn tỷ yên hàng năm trong vòng 30 năm tới


  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố triển vọng về chi phí sửa chữa và đổi mới cần thiết dài hạn để hỗ trợ việc bảo trì và quản lý phù hợp các cơ sở cấp nước. Nếu quy mô cơ sở hiện tại được đổi mới một cách đơn giản, khoản đầu tư trung bình hàng năm trong khoảng thời gian 30 năm từ năm tài khóa 2021 đến năm 2050 sẽ đạt 1,8 nghìn tỷ yên. Người ta thấy rằng sẽ cần đầu tư thêm khoảng 500 tỷ yên mỗi năm, so với mức trung bình hàng năm là 1,3 nghìn tỷ yên trong 10 năm qua (2011-2020). Bộ tin rằng có thể giảm đầu tư xây dựng bằng cách tối ưu hóa quy mô của các cơ sở và hợp nhất các cơ sở dựa trên nhu cầu nước trong tương lai, đồng thời yêu cầu các công ty cấp nước, chủ yếu là chính quyền địa phương, thực hiện quản lý và bảo trì theo kế hoạch.


  Vào tháng 10 năm ngoái, bắt buộc phải tạo và lưu trữ sổ cái tóm tắt thông tin cơ bản về các cơ sở cấp nước. 


  Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, có khoảng 150.000 km đường ống đã vượt quá tuổi thọ hợp pháp (40 năm), chiếm 20,6% tổng số. Tiêu chuẩn đổi mới thực tế cho ngành cấp nước được cho là trung bình khoảng 60 năm, quãng đường mở rộng đổi mới khoảng 8.000 km (tỷ lệ đổi mới 1,03%). Kỷ lục đổi mới trong năm tài chính 2020 là 4.811 km (0,65%) nên cần đẩy nhanh công tác bảo dưỡng.


  Xem xét chi phí đổi mới cho mỗi cơ sở trong 30 năm tới (2022-2051), các đường ống sẽ có tổng trị giá 33,5 nghìn tỷ yên. Tuy nhiên, nếu những nỗ lực được thực hiện để giảm đường kính của đường ống do nhu cầu về nước đang giảm, thì có thể giảm tới 16% xuống còn 28,3 nghìn tỷ yên. Tổng cộng 19,6 nghìn tỷ yên sẽ được đầu tư vào các nhà máy lọc nước trong 30 năm tới.


  Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ cung cấp cho các nhà điều hành cấp nước, chủ yếu là các thành phố, hiểu biết về chi phí đổi mới cơ sở cần thiết trong tương lai. Một quan chức của Bộ phận Cấp nước của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi hy vọng rằng những nỗ lực như vậy sẽ "truyền lại các cơ sở cấp nước trong tình trạng lành mạnh cho các thế hệ tương lai."

  Zalo
  Hotline