Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ tổ chức cuộc họp vào tháng 1 năm sau để tạo thị trường cho DAC và xây dựng các quy định

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ tổ chức cuộc họp vào tháng 1 năm sau để tạo thị trường cho DAC và xây dựng các quy định

    Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã thành lập một nhóm làm việc (WG) về chủ đề DAC, một công nghệ thu giữ carbon dioxide (CO2) từ khí quyển và sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chuyên ngành vào tháng 1 năm sau. Tại Hoa Kỳ, thị trường đang nhanh chóng mở rộng khi hoạt động đầu tư và khởi nghiệp liên quan đến DAC đang tiến triển. Chúng tôi sẽ xem xét các quy tắc cần thiết, chẳng hạn như lượng CO2 thực sự được thu giữ cũng như việc phát triển và thiết lập các phương pháp đo lường, báo cáo và xác minh (MRV) cần thiết cho việc tạo tín dụng và sẽ dẫn đến việc tạo ra thị trường.

    Zalo
    Hotline