Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ rà soát các quy định an toàn hydro/Xem xét các tiêu chuẩn kỹ thuật theo Luật Điện lực trong năm 2019

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ rà soát các quy định an toàn hydro/Xem xét các tiêu chuẩn kỹ thuật theo Luật Điện lực trong năm 2019

     Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp ngày 4 thông báo sẽ thành lập một nhóm đặc nhiệm để tiến hành nghiên cứu nhằm thiết lập hệ thống quy định an toàn đối với hydro, chất có khả năng gây nổ và làm giảm độ bền của kim loại. Để thúc đẩy việc sản xuất điện sử dụng hydro và amoniac làm nhiên liệu, các tiêu chuẩn kỹ thuật và cách giải thích của Đạo luật Kinh doanh Điện sẽ được xem xét và các biện pháp sẽ được thực hiện trong năm tài chính 2024.

    Lực lượng đặc nhiệm bao gồm Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới (NEDO) và Hiệp hội An toàn Khí áp suất cao (KHK). Để xem xét cụ thể các quy định, NEDO sẽ xác nhận tiến độ của từng dự án liên quan đến an toàn và làm rõ các vấn đề cần phát triển công nghệ.

    Zalo
    Hotline