Bộ đôi Nhật Bản lập liên minh tàu gió ngoài khơi

Bộ đôi Nhật Bản lập liên minh tàu gió ngoài khơi

  Bộ đôi Nhật Bản lập liên minh tàu gió ngoài khơi
  Mitsui OSK Lines và Toyo Construction đang nhắm mục tiêu các cơ hội ở Nhật Bản và cả ở nước ngoài

  Hai công ty Nhật Bản đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với mục đích thương mại hóa tàu để phục vụ các hoạt động xây dựng gió ngoài khơi.

  Mitsui OSK Lines (MOL) đã ký Biên bản ghi nhớ với Toyo Construction để nhắm mục tiêu các cơ hội kinh doanh mới cho các tàu sẽ được yêu cầu cho các dự án điện gió ngoài khơi, dựa trên nhu cầu về các tàu liên quan đến gió ngoài khơi ở Nhật Bản và nước ngoài.

  Các công ty sẽ đáp ứng nhu cầu về các loại tàu làm việc trong các dự án điện gió ngoài khơi ở Nhật Bản và nước ngoài bằng cách kết hợp thành tích của MOL về xây dựng, sở hữu và vận hành tàu với kiến thức của Toyo Construction về kỹ thuật hàng hải và phát triển công nghệ trong năng lượng gió ngoài khơi.

  Các đối tác sẽ “đóng góp rộng rãi vào chuỗi giá trị” ở vùng gió ngoài khơi.

  Zalo
  Hotline