Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Tăng cường chức năng phòng chống thiên tai và du lịch của các trạm dừng ven đường, phương hướng tương lai được công bố vào tháng 6

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Tăng cường chức năng phòng chống thiên tai và du lịch của các trạm dừng ven đường, phương hướng tương lai được công bố vào tháng 6

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ đề ra hướng đi mới nhằm tăng cường chức năng phòng chống thiên tai và du lịch của `` Trạm ven đường.'' Dựa trên trạng thái ứng phó của trận động đất ở bán đảo Noto, chúng tôi đã sắp xếp các điều kiện cần thiết cho căn cứ trong trường hợp xảy ra thảm họa. Chúng tôi cũng sẽ xem xét các chức năng cần thiết của cơ sở vật chất tại các trung tâm du lịch nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực. Định hướng tương lai sẽ được công bố vào cuối tháng 6 sau khi thảo luận giữa các chuyên gia.

  Vào ngày 19, cuộc họp lần thứ 8 của ``Ủy ban xúc tiến giai đoạn ba ga ven đường'' (do Higashi Ishida, Giáo sư danh dự của Đại học Tsukuba chủ trì) đã được tổ chức tại Tokyo. Ông giải thích chính sách nâng cao chức năng của các trạm dừng ven đường trong tương lai.

  Trong trận động đất ở bán đảo Noto, các trạm ven đường được sử dụng làm trung tâm vận chuyển vật tư và chỗ ở cho nhân viên phục hồi. Khu vực đường bị cắt đã trở thành bãi đáp cho trực thăng và trở thàanh căn cứ cho các nỗ lực cứu trợ như khảo sát thực địa và cung cấp vật tư. Tại cuộc họp, vai trò cần thiết của các trạm dừng ven đường là căn cứ phòng chống thiên tai đã được phân loại. Chúng tôi sẽ xem xét cách cải thiện khả năng phòng chống thiên tai, cách sử dụng nó trong thời gian xảy ra thảm họa và cách thúc đẩy hợp tác.

  Nó cũng tóm tắt các chức năng cần thiết của một trạm ven đường làm cơ sở để thúc đẩy du lịch và phục hồi khu vực. Chúng tôi đã tổ chức các biện pháp để khuyến khích mọi người ở lại và tham quan khu vực, cũng như các chính sách đáp ứng nhu cầu của địa phương, chẳng hạn như ngủ trong xe. Chúng tôi cũng sẽ làm rõ mục tiêu của ``trạm ven đường lấy người dân làm trung tâm'' không cho rằng mọi người đến bằng ô tô.

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã xác định giai đoạn từ 2020 đến 2025 là "giai đoạn thứ ba" của các trạm dừng ven đường và đang nỗ lực tăng cường chức năng của các trạm này. Thúc đẩy các sáng kiến ​​du lịch như hỗ trợ đa ngôn ngữ và thanh toán không dùng tiền mặt. Chúng tôi cũng đang tăng cường nỗ lực phòng chống thiên tai, chẳng hạn như đưa chúng vào các kế hoạch phòng chống thiên tai ở địa phương.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:     https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:     https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline