Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch tăng chi phí lao động lên 5,9%/mức tăng cao nhất trong 10 năm qua

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch tăng chi phí lao động lên 5,9%/mức tăng cao nhất trong 10 năm qua

    ◆Phản ánh các quy định về giới hạn trên
     Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã công bố vào ngày 16 rằng "đơn giá nhân công thiết kế xây dựng công cộng" được sử dụng để ước tính giá dự kiến ​​của các công trình công cộng từ năm 2024 trở đi sẽ là 20.000 yên, mức tăng trung bình là 5,9% so với năm trước cho tất cả các ngành nghề trên toàn quốc. Có thông báo rằng giá sẽ được điều chỉnh thành 3.600 yên. Đây là năm tăng thứ 12 liên tiếp và là mức tăng lớn nhất trong 10 năm qua. Điều này phản ánh chi phí cần thiết để tuân thủ quy định về làm thêm giờ sẽ được áp dụng vào tháng 4 trong ngành xây dựng.

    Zalo
    Hotline