Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Năm tài chính 21 khảo sát, tiến độ các biện pháp đổ thải cũng là những vấn đề để đưa ra thời gian thi công phù hợp

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Năm tài chính 21 khảo sát, tiến độ các biện pháp đổ thải cũng là những vấn đề để đưa ra thời gian thi công phù hợp

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Năm tài chính 21 khảo sát, tiến độ các biện pháp đổ thải cũng là những vấn đề để đưa ra thời gian thi công phù hợp

  Ba Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Tổng hợp và Tài chính là kết quả của cuộc khảo sát tìm hiểu thực tế năm 2021 (tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2009) dựa trên Luật Tối ưu hóa Hợp đồng Đấu thầu Công trình Công cộng (Luật Hợp đồng). đã được công bố. Tại thời điểm khảo sát, số lượng các thành phố áp dụng các biện pháp phá giá bằng hoặc cao hơn mô hình Hội đồng liên lạc quản lý hệ thống hợp đồng công trình công cộng trung ương mới nhất (Liên đoàn công trình công cộng trung ương) đã tăng lên hơn 70%. Số lượng các thành phố đang xem xét việc đảm bảo ngày nghỉ cho công nhân thực địa khi thiết lập thời gian xây dựng đang tăng lên, nhưng tình hình tiếp tục là dưới 50%.


  Cuộc khảo sát được thực hiện trên 19 tổ chức quốc gia, 124 tập đoàn bao gồm các tổng công ty công cộng đặc biệt, và 1931 chính quyền địa phương (47 quận, 20 thành phố do chính phủ chỉ định, 1721 thành phố trực thuộc trung ương).
  Các chính quyền địa phương đưa ra giá tiêu chuẩn khảo sát giá thầu thấp và giá giới hạn tối thiểu chiếm 95,3% số thành phố trực thuộc trung ương. Các thành phố đã áp dụng cùng mức với mô hình hợp đồng công trung ương sửa đổi năm 19 vì công thức tính cho cả hai mức giá đều có giá tiêu chuẩn khảo sát là 74,6% (khảo sát năm 2008 là 61,0%), thấp nhất. Giá giới hạn là 72,8% ( 66,7%).


  Các chính quyền địa phương xem xét việc đảm bảo các kỳ nghỉ trong thời gian xây dựng đều là các nhóm ở các tỉnh và thành phố do chính phủ chỉ định, nhưng chỉ 44,0% là các thành phố trực thuộc trung ương. Trong số các thành phố trực thuộc trung ương, 52,7% coi giai đoạn chuẩn bị mua sắm nhân công / thiết bị, khảo sát / khảo sát, thành lập văn phòng công trường, v.v. và coi giai đoạn dọn dẹp như tự kiểm tra, dọn dẹp sau khi xây dựng xong. Tỷ lệ này là 39,7%. , đó là một mức thấp. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch có kế hoạch khuyến khích coi việc đảm bảo các kỳ nghỉ như một yếu tố không thể thiếu để thiết lập thời gian xây dựng thích hợp.


  Với mục đích thúc đẩy hoạt động phù hợp của hướng dẫn thay đổi thiết kế, lần đầu tiên người ta xác nhận liệu hướng dẫn này có được nêu trong các thông số kỹ thuật đặc biệt như một hạng mục của hợp đồng hay không. Kết quả là khoảng 60% đối với các tỉnh, khoảng 40% đối với các thành phố được chỉ định theo pháp lệnh, và khoảng 15% đối với các thành phố trực thuộc trung ương. Số lượng các thành phố thể hiện rõ ràng sự phân chia chi phí phúc lợi theo luật định đã tăng khoảng 5% so với cuộc khảo sát năm 2008, nhưng vẫn chưa đến 20%.

  Zalo
  Hotline