Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Giả sử việc phổ biến điện gió nổi ngoài khơi và xây dựng các tiêu chuẩn, giả định vận hành thương mại quy mô lớn

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Giả sử việc phổ biến điện gió nổi ngoài khơi và xây dựng các tiêu chuẩn, giả định vận hành thương mại quy mô lớn

  Để mở rộng việc giới thiệu các cơ sở sản xuất điện gió ngoài khơi, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ tập trung hơn nữa vào việc phổ biến các cơ sở nổi phù hợp để triển khai ngoài khơi. Chúng tôi sẽ biên soạn các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật để thiết kế và neo đậu an toàn và hợp lý, giả định thương mại hóa các "trang trại gió", ​​là các nhà máy điện gió tập thể đặt nhiều tuabin gió trong một khu vực nhất định. Với tư cách là con át chủ bài để đạt được mục tiêu trung hòa carbon (CN) vào năm 2050, mục tiêu của đất nước, chúng tôi sẽ chuyển từ hệ thống gắn trên sàn thông thường sang hệ thống nổi.

  Các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật hiện hành về phương tiện nổi đều dựa trên cơ sở bảo trì cho từng phương tiện nổi chứ không mang tính bảo trì tập thể. Trong yêu cầu ngân sách năm tài chính 2024, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã dành riêng 30 triệu yên mới để “cải thiện môi trường cho việc mở rộng triển khai các cơ sở sản xuất điện gió nổi ngoài khơi và thu hút thị trường nước ngoài.” Giả sử các trang trại gió quy mô lớn sử dụng thiết bị nổi để thương mại hóa, chúng tôi sẽ xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật để hợp lý hóa thiết kế và hiện thực hóa các phương pháp neo đậu an toàn và mới nhất.

  Vào tháng 4, chính phủ đã quyết định “Kế hoạch đại dương cơ bản lần thứ tư”, đưa ra định hướng chính sách đại dương trong 5 năm tới. Tuân theo ``Tầm nhìn ngành công nghiệp gió ngoài khơi (Giai đoạn đầu tiên)'' được một hội đồng công tư do các quốc gia và tổ chức tổ chức vào năm 2020, chúng tôi đặt mục tiêu đạt được 10 triệu kilowatt vào năm 2030 và 30 đến 45 triệu kilowatt vào năm 2040. Đặt mục tiêu thực hiện . Để đạt được mục tiêu này, ``Dựa trên đặc điểm của vùng biển xung quanh, người ta cho rằng việc sản xuất điện gió nổi ngoài khơi sẽ là nguồn chính.''


   Ngoài việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các trang trại gió, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch cũng sẽ xem xét các biện pháp nhằm tối ưu hóa chi phí kiểm tra cho toàn bộ cơ sở.

  Các khu vực công và tư nhân đang trở nên tích cực trong việc thúc đẩy việc phổ biến hoạt động sản xuất điện gió nổi ngoài khơi.

  Vào tháng 7, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã bắt đầu thảo luận với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp để xây dựng chiến lược công nghiệp nổi. Kết quả của các cuộc thảo luận trong tương lai sẽ được phản ánh trong ``Tầm nhìn Công nghiệp Gió Ngoài khơi (Ấn bản thứ hai)'' sẽ được xây dựng trong năm nay, với mục đích tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế của các ngành công nghiệp trong nước liên quan đến thiết bị nổi và tạo ra thị trường.

  Hiệp hội nạo vét cải tạo Nhật Bản (Hiệp hội nạo vét cải tạo, Chủ tịch Takuzo Shimizu) đã phát triển một nền tảng làm việc quy mô lớn được gọi là ``Nền tảng ngoài khơi (PF),'' có thể xây dựng các phương tiện nổi ngoài khơi một cách an toàn và hiệu quả và phục vụ như một cơ sở làm việc thuận lợi ở điều kiện bảo trì và quản lý đang đề xuất.

  Zalo
  Hotline