Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Các vấn đề cấp thoát nước được tích hợp bởi quản lý cấp nước, mở rộng hệ thống để hỗ trợ chính quyền địa phương, v.v.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch / Các vấn đề cấp thoát nước được tích hợp bởi quản lý cấp nước, mở rộng hệ thống để hỗ trợ chính quyền địa phương, v.v.

  Từ năm tài chính 2024, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ đưa ra các biện pháp mới để quản lý hiệu quả việc quản lý cấp nước thuộc thẩm quyền của mình. Tăng cường hỗ trợ để giải quyết các vấn đề chung trong lĩnh vực xử lý nước thải, chẳng hạn như thiếu nhân lực và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Triển khai hệ thống trợ cấp cho chính quyền địa phương và các viện nghiên cứu. Lực lượng Công nghệ (đội điều phối các biện pháp đối phó thảm họa khẩn cấp) cũng sẽ tăng cường ứng phó với thảm họa nước và sẽ có thể điều động các xe tải chở nước mới để hỗ trợ.

  Trong yêu cầu ngân sách năm tài khóa 2012, 41.868 triệu yên (tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước) cho hoạt động kinh doanh cấp nước và 91.555 triệu yên (tăng 18,4%) cho hoạt động kinh doanh thoát nước đã được phân bổ. Trong khi đảm bảo tổng ngân sách để chuyển giao suôn sẻ, chúng tôi đã yêu cầu các chi phí cần thiết cho các nỗ lực tổng hợp về cấp thoát nước.

  Một "trợ cấp tăng cường cơ sở hạ tầng cấp thoát nước" mới sẽ được thành lập để hỗ trợ nỗ lực của mỗi chính quyền địa phương nhằm giải quyết các vấn đề chung mà cấp thoát nước gặp phải. Có 4 loại menu hỗ trợ. Một là dự án hỗ trợ triển khai “PPP nước”, trong đó việc quản lý và đổi mới hệ thống cấp thoát nước được giao cho khu vực tư nhân, đề phòng tình trạng thiếu nhân lực trong tương lai ở chính quyền địa phương. Một khoản cố định 50 triệu yên sẽ được trợ cấp làm chi phí kiểm tra.

  Chúng tôi cũng ủng hộ các nỗ lực tái chế bùn thải làm phân bón. Một khoản cố định 20 triệu yên sẽ được trợ cấp cho chi phí kiểm tra và chi phí giới thiệu thiết bị. Ngoài ra, các khoản trợ cấp sẽ được thực hiện cho các doanh nghiệp sử dụng IoT và các công nghệ mới cũng như chi phí liên quan đến việc chuẩn bị BCP (Kế hoạch kinh doanh liên tục).

  Chúng tôi cũng sẽ thành lập một "quỹ nghiên cứu khoa học cấp thoát nước" để trợ cấp cho các trường đại học và viện nghiên cứu tư nhân hỗ trợ phát triển công nghệ mới. Chủ đề nghiên cứu mục tiêu là chủ đề có thể góp phần giải quyết các vấn đề trong cả hai lĩnh vực. Ví dụ, chúng tôi đang hình dung một công nghệ cho phép sử dụng tổng hợp đất và bùn thải được tạo ra trong quá trình lọc nước làm phân bón.

  Chúng tôi cũng sẽ ra mắt phiên bản nước của "Dự án trình diễn công nghệ đổi mới hệ thống thoát nước (Dự án B-DASH)" để hỗ trợ việc xác minh các công nghệ mới trong lĩnh vực thoát nước. Các buổi trình diễn công nghệ dự kiến ​​sẽ bao gồm ba chủ đề: ▽ Công nghệ góp phần vào các biện pháp phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai và cải thiện chất lượng nước ▽ Các công nghệ giúp quản lý cơ sở phù hợp như quản lý cơ sở hiệu quả hơn và độ chính xác dự đoán cao hơn ▽ Cải tạo cơ sở hiệu quả hơn. Công nghệ đã được chứng minh sẽ được xây dựng thành hướng dẫn và khuyến khích chính quyền địa phương giới thiệu.

  Zalo
  Hotline