Bloomberg ra mắt bộ phiên bản mới về chỉ số trái phiếu chính phủ “nghiêng về khí hậu”

Bloomberg ra mắt bộ phiên bản mới về chỉ số trái phiếu chính phủ “nghiêng về khí hậu”

  Hôm nay, Bloomberg đã công bố ra mắt Chỉ số trái phiếu nghiêng về khí hậu của Chính phủ Bloomberg, một loạt các tiêu chuẩn trái phiếu chính phủ mới nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận các tiêu chuẩn thu nhập cố định hàng đầu của mình, bên cạnh quá trình chuyển đổi carbon thấp, bằng cách tăng tỷ trọng đối với các quốc gia kết hợp khí hậu. mục tiêu chuyển đổi.

  Bloomberg ra mắt bộ phiên bản mới về chỉ số trái phiếu chính phủ “nghiêng về khí hậu”

  Khi ra mắt, loạt chỉ số mới sẽ bao gồm 14 chỉ số, bao gồm các chỉ số chuẩn toàn cầu, khu vực đồng Euro và các thị trường mới nổi.

  Để đạt được trọng số chuyển đổi khí hậu ngày càng tăng, các chỉ số mới sử dụng Điểm khí hậu của Chính phủ Bloomberg (GOVS) để điều chỉnh trọng số quốc gia, đánh giá mức độ chuẩn bị tương đối của chính phủ trong quá trình chuyển đổi sang một thế giới ít carbon. Bằng cách sử dụng dữ liệu của BloombergNEF, điểm số bao gồm ba trụ cột có trọng số như nhau, bao gồm “Chuyển đổi carbon”, “Chuyển đổi ngành điện” và “Chính sách khí hậu”.

  Theo Bloomberg, các chỉ số mới nhằm mục đích cân bằng rủi ro biến đổi khí hậu và cân nhắc cơ hội với nhu cầu duy trì các tiêu chuẩn phản ánh chính xác rủi ro thanh khoản và tập trung của thị trường. Công ty nói thêm rằng điểm số khí hậu GOVS có thể được sử dụng để tạo ra các chỉ số tùy chỉnh nhằm đáp ứng các mục tiêu danh mục đầu tư cụ thể, chẳng hạn như mức giảm phát thải tối thiểu trên quỹ đạo khử cacbon cố định hàng năm.

  Chris Hackel, Giám đốc Chỉ số bền vững, Bloomberg Index Services Limited, cho biết:

  “Chỉ số Trái phiếu Nghiêng về Khí hậu của Chính phủ Bloomberg mới ra mắt được thiết kế để xem xét không chỉ tiến trình của một quốc gia trong việc thực hiện các tham vọng về khí hậu mà còn xem xét các thước đo về triển vọng tương lai, bao gồm cả đầu tư vào năng lượng tái tạo.”

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:     https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:     https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline