Bình luận năng lượng, nhẹ nhàng và thoáng mát / Bắt đầu chương trình hoạt hình mới do Điện lực Chubu cung cấp

Bình luận năng lượng, nhẹ nhàng và thoáng mát / Bắt đầu chương trình hoạt hình mới do Điện lực Chubu cung cấp

    ◆Nhận thức về việc xem web

    Một cảnh trong tập đầu tiên của "Galken". Bạn cũng có thể xem nó trên YouTube

    Một chương trình truyền hình mới, `` Viện nghiên cứu năng lượng của Gal và bác sĩ (Galken),'' do Chubu Electric Power cung cấp độc lập, đã bắt đầu phát sóng trên Shizuoka Broadcasting từ ngày 1 tháng này. Một cuộc trò chuyện vui vẻ hàng ngày giữa một “bác sĩ” làm việc tại một viện nghiên cứu và các trợ lý của anh ta là “Enemi” và “Rugiko” chuyển sang chủ đề về năng lượng. Câu chuyện mở ra với những câu đố và trò đùa liên quan đến năng lượng, cho phép bạn đào sâu kiến ​​thức về năng lượng trong khi vui chơi.

    Zalo
    Hotline