Bắt đầu xả nước đã qua xử lý của Fukushima Daiichi ra đại dương lần thứ hai/đạt giá trị tiêu chuẩn

Bắt đầu xả nước đã qua xử lý của Fukushima Daiichi ra đại dương lần thứ hai/đạt giá trị tiêu chuẩn

    Công ty Điện lực Tokyo Holdings (HD) đã thông báo vào ngày 5 rằng họ đã bắt đầu xả lần thứ hai vào đại dương nước được xử lý bằng hệ thống loại bỏ đa hạt nhân (ALPS) tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Trước khi công bố, một ngày trước đó, người ta đã xác nhận rằng nồng độ tritium trong nước đã qua xử lý pha loãng với nước biển có thể so sánh với giá trị tính toán và đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia. Lượng xả khoảng 7.800 m3, dự kiến ​​hoàn thành vào ngày 23.

    Zalo
    Hotline