Báo cáo về tình trạng ứng phó với trận động đất trên bán đảo Zenken/Noto, 129 công ty tham gia dọn đường, v.v.

Báo cáo về tình trạng ứng phó với trận động đất trên bán đảo Zenken/Noto, 129 công ty tham gia dọn đường, v.v.

  Vào ngày 8, Hiệp hội nhà thầu xây dựng quốc gia (Zenken, do Takanori Okumura chủ trì) đã biên soạn bản tóm tắt phản ứng của các công ty thành viên trước trận động đất ở bán đảo Noto và đăng lên trang web Zenken. Các công ty liên kết với Zenken, tập trung vào Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Tỉnh Ishikawa, đã tham gia dọn đường và vận chuyển vật tư. Bây giờ công việc dọn đường đã đạt đến một mức nhất định, chúng tôi đã tóm tắt kết quả hoạt động của mình tại các khu vực bị thiên tai. Chi tiết hoạt động cũng được đăng tải trên SNS. Chúng tôi sẽ mở rộng nhận thức xã hội về vai trò của ngành xây dựng trong thiên tai.

  Dọn đường (do Zenken cung cấp)

  Vào ngày 2 tháng 1, một ngày sau thảm họa, Zenken đã thành lập ``Trụ sở hợp tác ứng phó thảm họa động đất ở bán đảo Reiwa 6 Noto'' và thiết lập hệ thống liên lạc với từng hiệp hội ngành xây dựng của tỉnh. Tôi đang điều tra tình trạng phản ứng của các hiệp hội ở ba tỉnh bị ảnh hưởng và báo cáo lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch.

  Vận chuyển vật tư đến vùng thiên tai (do Zenken cung cấp)

  Tổng cộng có 129 công ty từ bốn huyện ở tỉnh Ishikawa, không bao gồm các khu vực bị thiệt hại nghiêm trọng, chủ yếu tham gia vào các nỗ lực ứng phó thảm họa tại các khu vực bị thiên tai. Ngày 3 tháng 1, họ bắt đầu gia cố bờ kè sông, và đến ngày 6, họ bắt đầu vận chuyển đá dăm và các vật liệu khác đến khu vực Noto. Từ ngày 12 cùng năm, họ bắt đầu hỗ trợ đánh giá mức độ nguy hiểm của các tòa nhà bị hư hại.

  Các hiệp hội ở các quận bị ảnh hưởng bởi thiên tai ngoài tỉnh Ishikawa cũng tranh giành cung cấp vật tư cho khu vực Noto và thực hiện các nỗ lực phục hồi khẩn cấp trong tỉnh. Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Tỉnh Toyama đã và đang thực hiện các cuộc tuần tra tự nguyện trên các con đường và bãi biển dựa trên các thỏa thuận về thảm họa với chính quyền địa phương và các tổ chức khác. Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Tỉnh Niigata đã giao cốt liệu tái chế đến Sân bay Noto, Thành phố Suzu, Tỉnh Ishikawa và các địa điểm khác.

  Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Tỉnh Aichi đã cử một người điều hành phương tiện chiếu sáng đến Thành phố Wajima, Tỉnh Ishikawa và Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Tỉnh Nagano đã vận chuyển tấm bạt xanh, nước uống và các vật tư khác. Liên đoàn các nhà thầu xây dựng Tohoku đã làm việc để tiếp nhiên liệu cho xe bồn và Hiệp hội các nhà thầu xây dựng tỉnh Gifu cung cấp hàng cứu trợ và cử người vận hành dọn tuyết để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng.

  Hoạt động của các công ty thành viên được phổ biến thông qua SNS như X (trước đây là Twitter) và Instagram.

  Công nhân mặc áo ghi tên từng hợp tác xã xây dựng. Ông nhấn mạnh vai trò của mình là "người bảo vệ khu vực".

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline