Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Trang trại gió ngoài khơi Đài Loan 1,8 GW của CIP Nhận được phê duyệt

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Trang trại gió ngoài khơi Đài Loan 1,8 GW của CIP Nhận được phê duyệt

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Trang trại gió ngoài khơi Đài Loan 1,8 GW của CIP Nhận được phê duyệt


  Dự án gió ngoài khơi mới của Copenhagen Infrastructure Partners ’(CIP) ở Đài Loan, được gọi là Taichung Fengmiao, đã nhận được khuyến nghị phê duyệt của ủy ban đánh giá tác động môi trường (EIA) của Đài Loan.

  Đây là thông tin cập nhật được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội bởi Giám đốc cấp cao tại Copenhagen Offshore Partners, một công ty thực hiện các dự án gió ngoài khơi của CIP.

  Như đã báo cáo trước đó trong phần Đặc biệt trên trang web chị em của chúng tôi, Offshore Energy, dự án cùng với một số dự án khác chuẩn bị cho Vòng 3 của Đài Loan, đã tham gia quá trình đánh giá ĐTM vào đầu năm nay và chứng kiến ​​cuộc họp đánh giá đầu tiên do ủy ban tổ chức vào ngày 15 tháng 3.

  Taichung Fengmiao của CIP, nằm ở vùng biển ngoài khơi thành phố Đài Trung, được lên kế hoạch có công suất lắp đặt 1.800 MW.

  Trang trại điện gió ngoài khơi sẽ có các tuabin công suất từ ​​9 MW đến 20 MW, bao gồm tối thiểu 90 và tối đa là 187 tổ máy, tùy thuộc vào sản lượng tuabin nào cuối cùng được sử dụng.

  Các tuabin gió sẽ được lắp đặt trên đỉnh của các móng áo khoác ba hoặc bốn chân.

  Tại Đài Loan, CIP đang xây dựng 589 trang trại gió ngoài khơi Changfang & Xidao cách bờ biển huyện Changhua 15 km, bao gồm 62 tuabin gió MHI Vestas 9,5 MW.

  Zalo
  Hotline