Bài giảng kỹ thuật số đầu tiên được tổ chức bởi Chubu Keiren và Tổ chức Xúc tiến Đổi mới Khu vực Chubu

Bài giảng kỹ thuật số đầu tiên được tổ chức bởi Chubu Keiren và Tổ chức Xúc tiến Đổi mới Khu vực Chubu

    ◆Bình luận về an ninh mạng
    Liên đoàn kinh tế Chubu (Chủ tịch: Akihisa Mizuno, Cố vấn của Công ty Điện lực Chubu) và Tổ chức Xúc tiến Đổi mới Khu vực Chubu (Chủ tịch: Akihisa Mizuno, Chủ tịch Chubu Keiren) đã tổ chức cuộc họp vào ngày 3 tại Nhà để xe Đổi mới Nagoya (Nagoya) City), lần đầu tiên tổ chức Buổi tọa đàm Công nghệ số. Các chuyên gia giải thích các xu hướng và biện pháp đối phó mới nhất liên quan đến an ninh mạng. Ông đưa ra các biện pháp bảo mật quan trọng mà các công ty nên lưu ý khi tiến hành kinh doanh. Bài giảng có sự tham gia của 100 người, bao gồm cả những người trực tuyến.

    Bài giảng về công nghệ số (Nagoya Innovators Garage), trong đó có phần trò chuyện của ông Nakayama (trái), ông Onishi (giữa) và ông Hasegawa.

    Zalo
    Hotline