Ba xu hướng sẽ thúc đẩy năng lượng tái tạo của Ấn Độ trong thập kỷ tới

Ba xu hướng sẽ thúc đẩy năng lượng tái tạo của Ấn Độ trong thập kỷ tới

  Ba xu hướng sẽ thúc đẩy năng lượng tái tạo của Ấn Độ trong thập kỷ tới

  Việc tăng cường sử dụng xe điện cùng với tốc độ công nghiệp hóa nhanh chóng và sự phát triển của các khu dân cư sẽ bổ sung đáng kể vào nhu cầu điện trong nước.

  Ngành điện của Ấn Độ có vẻ sẽ có một tương lai tươi sáng. Nước ta có công suất năng lượng tái tạo lớn thứ ba thế giới, đã đạt mục tiêu đến năm 2030 là đạt 40% công suất phát điện từ các nguồn nhiên liệu phi hóa thạch. Đến năm 2026-27, công suất lắp đặt phát điện của nước ta có thể đạt gần 620 GW, trong đó 38% từ than và 44% từ các nguồn năng lượng tái tạo.

  Việc tăng cường sử dụng xe điện cùng với tốc độ công nghiệp hóa nhanh chóng và sự phát triển của các khu dân cư sẽ bổ sung đáng kể vào nhu cầu điện trong nước. Ở đây năng lượng tái tạo sẽ là một phần quan trọng của hỗn hợp và giúp thu hẹp khoảng cách năng lượng.

  Tôi thấy trước ba xu hướng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của Ấn Độ trong ba đến năm năm tới. Một, Ấn Độ sẽ trở thành nhà cung cấp và xuất khẩu cho thế giới. Với những ưu đãi đã được chính phủ cung cấp, hệ sinh thái sản xuất đang được cải thiện và chúng ta có thể thấy Ấn Độ sản xuất các bộ phận cho năng lượng mặt trời, pin, xe điện, hydro xanh, cùng những sản phẩm khác. Điều này, cùng với động thái toàn cầu nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng có khả năng tạo ra cơ hội đáng kể cho Ấn Độ xuất khẩu sang phần còn lại của thế giới, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của chính chúng tôi.

  Zalo
  Hotline