Ba công ty xây dựng thiết bị thông tin và truyền thông lớn/Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024, đơn đặt hàng đối với tất cả các công ty đều tăng do nhu cầu mạnh

Ba công ty xây dựng thiết bị thông tin và truyền thông lớn/Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024, đơn đặt hàng đối với tất cả các công ty đều tăng do nhu cầu mạnh

  Kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 của ba công ty xây dựng thiết bị thông tin và truyền thông lớn (EXIO Group, COMSYS Holdings (HD) và MIRAIT ONE) đã được công bố vào ngày 13. Trong khi mỗi nhà mạng viễn thông đều cắt giảm vốn đầu tư và nhu cầu về đường cáp quang do đại dịch virus Corona đã giảm sút thì hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của mỗi công ty, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu quy mô lớn (DC), cũng như công việc bảo trì và đổi mới cho Cơ sở hạ tầng viễn thông vẫn ổn định, thúc đẩy doanh số bán hàng. Tất cả các công ty đều tăng đơn đặt hàng, phản ánh nhu cầu xây dựng mạnh mẽ. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các hoạt động mua lại đơn hàng với trọng tâm là lợi nhuận.

  Kết quả tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 của ba công ty xây dựng thiết bị thông tin và truyền thông lớn

  Doanh số bán hàng của hai công ty tăng lên. Doanh thu của COMSYS HD tăng nhờ mua lại công trình xây dựng hệ thống quy mô lớn và công trình liên quan đến phát triển đô thị. Miraite One được hưởng lợi từ việc chuyển đổi Kokusai Kogyo thành công ty con vào tháng 12 năm 2023. Mặc dù doanh thu của Tập đoàn EXIO giảm nhẹ nhưng họ vẫn duy trì mức cao kỷ lục nhờ đầu tư nguồn lực vào các dự án xây dựng thiết bị điện và DC trong nước đang hoạt động tốt.

  Lợi nhuận hoạt động, biểu thị lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính, đã tăng ở hai công ty. Lợi nhuận của Tập đoàn EXIO tăng lên khi hoạt động kinh doanh trong nước ổn định bù đắp cho sự sụt giảm lợi nhuận kinh doanh toàn cầu. Doanh số bán hàng của COMSYS HD tăng lên tương ứng với mức tăng của năm trước do các biện pháp cải thiện năng suất và các dự án không mang lại lợi nhuận. Lợi nhuận của MIRAIT ONE giảm do ảnh hưởng phản động từ năm tài chính trước khi trúng thầu dự án lớn.

  Đơn đặt hàng, một chỉ số hàng đầu về hiệu quả kinh doanh, đang gia tăng đối với toàn bộ công ty. Tập đoàn EXIO đã đạt được mức cao kỷ lục mới nhờ đơn đặt hàng mạnh mẽ cho các dự án cơ sở hạ tầng đô thị như DC quy mô lớn cũng như các tòa nhà và nhà máy mới. COMSYS HD chứng kiến ​​khối lượng xây dựng trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông giảm nhưng đơn hàng lại tăng trong lĩnh vực hạ tầng xã hội do mua lại các DC quy mô lớn thông qua liên doanh với các tổng thầu lớn. Hoạt động kinh doanh chung của Miraite One với Seibu Construction đã thành công.

  Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025, toàn bộ công ty dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​doanh thu và thu nhập hoạt động tăng lên. Bất chấp tác động từ hoạt động đầu tư vốn của các hãng viễn thông lớn, hoạt động xây dựng DC dự kiến ​​sẽ trở nên sôi động hơn khi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn của Hoa Kỳ công bố các khoản đầu tư quy mô lớn. Đầu tư công vào việc phát triển và cải tạo cơ sở hạ tầng xã hội cũng được coi là ổn định và các công ty đang hướng tới nắm bắt nhu cầu bằng cách phân bổ nguồn nhân lực dự phòng trong lĩnh vực kinh doanh cơ sở hạ tầng truyền thông cho các doanh nghiệp đang tăng trưởng.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline